Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Dinesyddiaeth Prydeinig

Rydym yn cynorthwyo darpar ddinasyddion drwy wirio eu ceisiadau, Gwasanaeth Gwirio Cenedligrwydd, ac yn cynnal Seremonïau Dinasyddiaeth hefyd.

Mae dod yn ddinesydd Prydeinig yn ddigwyddiad pwysig ac arwyddocaol mewn bywyd, a chymryd rhan mewn seremoni dinasyddiaeth yw’r cam olaf i ddod yn Ddinesydd Prydeinig.

Cynhelir ein seremonïau yn Neuadd y Dref Wrecsam sy’n lleoliad perffaith i ddinasyddion newydd ddathlu’r achlysur gyda’u teulu a’u cyfeillion.

Beth sy’n digwydd mewn seremoni?

Dechreua’r seremoni gydag araith groeso.  Yna cewch eich gwahodd i dyngu llw neu gadarnhau eich ffyddlondeb i Ei Mawrhydi’r Frenhines.   Byddwch hefyd yn addo  twyrngarwch i’r  Deyrnas Unedig cyn y cyflwynir eich tystysgrif dinasyddiaeth i chi a’ch rhodd gan unigolyn pwysig lleol.

All unrhyw ymgeisydd fynychu seremoni yn Wrecsam?

Gall. Gall unrhyw unigolyn sy’n byw yn y DU ddewis i gael eu seremoni gyda ni.  Er mwyn gwneud hyn, nodwch ‘Wrecsam’ fel eich dewis lleoliad ar gyfer y seremoni ar ffurflen gais y Swyddfa Gartref.

Sut ydw i’n ymgeisio am ddinasyddiaeth?

Cysylltwch ag Asiantaeth Ffiniau’r DU y Swyddfa Gartref ar 0845 010 5200 rhwng 9am a 9pm, dydd Llun i ddydd Gwener newch i wefan y Swyddfa Gartref (dolen allanol).

Ceir gwybodaeth ychwanegol yn Directgov (dolen allanol) a Life in the UK (dolen allanol).

Gyda phwy ddylwn i gysylltu ynghylch seremonïau dinasyddiaeth?

E-bostiwch eich ymholiad i: registration@wrexham.gov.uk neu ffoniwch 01978 298997.

Gwadiad: Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Ffioedd

Seremoni Dinasyddiaeth Grŵp

Nid oes cost ychwanegol am gymryd rhan mewn seremoni dinasyddiaeth grŵp.  Mae cost y seremoni wedi ei gynnwys yn y ffi a delir i’r Swyddfa Gartref wrth ymgeisio am ddinasyddiaeth.

Ffioedd Dinasyddiaeth Preifat

Os na allwch fynychu seremoni grŵp a hoffech drefnu seremoni breifat, bydd ffi o £150.00 yn berthnasol.

Gwasanaeth Gwirio Cenedligrwydd

Gohiriwyd y gwasanaeth hwn dros dro.