Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Dinesyddiaeth Prydeinig

Mae dod yn ddinesydd Prydeinig yn ddigwyddiad pwysig ac arwyddocaol mewn bywyd, a chymryd rhan mewn seremoni dinasyddiaeth yw’r cam olaf i ddod yn Ddinesydd Prydeinig.

Cynhelir ein seremonïau yn Neuadd y Dref Wrecsam sy’n lleoliad perffaith i ddinasyddion newydd ddathlu’r achlysur gyda’u teulu a’u cyfeillion.

Beth sy’n digwydd mewn seremoni?

Dechreua’r seremoni gydag araith groeso.  Yna cewch eich gwahodd i dyngu llw neu gadarnhau eich ffyddlondeb i Ei Mawrhydi’r Frenhines.   Byddwch hefyd yn addo  twyrngarwch i’r  Deyrnas Unedig cyn y cyflwynir eich tystysgrif dinasyddiaeth i chi a’ch rhodd gan unigolyn pwysig lleol.

All unrhyw ymgeisydd fynychu seremoni yn Wrecsam?

Gall. Gall unrhyw unigolyn sy’n byw yn y DU ddewis i gael eu seremoni gyda ni.  Er mwyn gwneud hyn, nodwch ‘Wrecsam’ fel eich dewis lleoliad ar gyfer y seremoni ar ffurflen gais y Swyddfa Gartref.

Sut ydw i’n ymgeisio am ddinasyddiaeth?

Cysylltwch ag Asiantaeth Ffiniau’r DU y Swyddfa Gartref ar 0845 010 5200 rhwng 9am a 9pm, dydd Llun i ddydd Gwener newch i wefan y Swyddfa Gartref (dolen allanol).

Ceir gwybodaeth ychwanegol yn Directgov (dolen allanol) a Life in the UK (dolen allanol).

Gyda phwy ddylwn i gysylltu ynghylch seremonïau dinasyddiaeth?

E-bostiwch eich ymholiad i: registration@wrexham.gov.uk neu ffoniwch 01978 298997.

Gwadiad: Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Ffioedd

Seremoni Dinasyddiaeth Grŵp

Nid oes cost ychwanegol am gymryd rhan mewn seremoni dinasyddiaeth grŵp.  Mae cost y seremoni wedi ei gynnwys yn y ffi a delir i’r Swyddfa Gartref wrth ymgeisio am ddinasyddiaeth.

Ffioedd Dinasyddiaeth Preifat

Os na allwch fynychu seremoni grŵp a hoffech drefnu seremoni breifat, bydd ffi o £150.00 yn berthnasol.