Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Claddedigaethau Crefyddol yn Wrecsam

Mae angen cynllunio claddedigaethau yn iawn fel y gallant ddigwydd heb unrhyw oedi neu anhwylustod i'r teulu neu ffrindiau mewn profedigaeth. Dyna pam mae angen i'r Cyngor gael cymaint o rybudd ymlaen llaw ag sy'n bosibl, bod angen claddedigaeth.

Mae'r Cyngor yn deall pwysigrwydd a roddir gan rai crefyddau i gladdu cynnar. Gyda hyn mewn golwg, mae yna ychydig o bethau y gall y gymuned ei wneud i helpu'r Cyngor i ddarparu ar gyfer claddu cynnar lle bo modd:

Bydd y Cyngor yn gwneud pob ymdrech i ddarparu ar gyfer claddedigaeth ar yr un diwrnod, ond ni ellir gwarantu os oes angladdau wedi eu harchebu ymlaen llaw a/neu beiriannau ddim ar y safle ac yn cael eu defnyddio mewn mannau eraill.

Rhestr o gysylltiadau

Swyddfa Gofrestru
Neuadd y Dref
Wrecsam
LL11 1AY
Rhif Ffôn: 01978 298997

Amlosgfa Wrecsam
Ffordd Pentre Bychan
Wrecsam
LL14 4EP
Rhif Ffôn: 01978 292050