Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ymdrin  Throseddau

Mewn argyfwng, ffoniwch 999. Ffoniwch 101 am bethau llai pwysig.

Peidiwch â gwneud galwad ffug.  Mae’n peryglu bywydau.  Mi fedrwn ni ddod o hyd i’ch rhif yn hawdd iawn.

Cysylltiadau Defnyddiol

Nid ydi Cyngor Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau eraill.