Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ymdopi â Throseddauu

Mewn argyfwng, ffoniwch 999, Ffoniwch 101 am bethau llai pwysig.

Peidiwch â gwneud galwad ffug – rydych yn peryglu bywydau eraill ac mae yn erbyn y gyfraith. Gellir dod i hyd i’r ffôn lle gwnaed yr alwad ar unwaith.

Dolenni Defnyddiol

Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.