Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhesti O Adeiladau Cymeradwy - Wrecsam

Hysbysiad cyhoeddus

Mae'r eiddo isod wedi gwneud cais i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam am ganiatâd i fod yn lleoliad ar gyfer cynnal priodasau sifil a phartneriaethau sifil. Os ydych yn gwrthwynebu'r cais am ganiatâd, mae'n rhaid i chi gyflwyno hysbysiad cyn pen 21 niwrnod ar ôl y dyddiad a ddangosir ar y ddolen yn nodi'r rhesymau dros eich gwrthwynebiad.

Adeilad Ffôn Gwefan (cysylltiadau allanol)
Brynkinalt, Y Waun, Wrecsam LL14 5NS 01691 778841 www.brynkinalt.co.uk
Castell Y Waun, Y Waun, Wrecsam 01691 777701 www.nationaltrust.org.uk/chirk-castle/
Croes Howell, Straight Mile,Yr Orsedd, Wrecsam, LL12 0NY 01244 570570 www.croeshowell.com
Iscoyd Park, Whitchurch 01948 780785 www.iscoydpark.com
Sefydliad Lles Glowyr Llai, Llai, Wrecsam 01978 852751 www.llay-miners-welfare.co.uk
Gwesty Plas Llyndir, Lôn y Llyndir, Yr Orsedd, Wrecsam 01244 571648 www.hallmarkhotels.co.uk/llyndir-hall
Ramada Plaza, Heol Ellice, Wrecsam 01978 291400 www.ramadaplazawrexham.co.uk
Gwesty Plas Yr Orsedd, Ffordd Caer, Yr Orsedd, Wrecsam 01244 571000 www.rossetthallhotel.co.uk
The Boat, Erbistock 01978 780666 www.boatondee.com
The Boathouse, Chirk Marina, Y Waun, Wrecsam LL14 5AD 01691 772493 www.theboathouseatchirk.co.uk
Yr Ystafell Seremoni, Neuadd Y Dref, Wrecsam LL11 1AY 01978 298997  
Gwesty'r Hand, Stryd Yr Eglwys, Y Waun 01691 773472 www.s-h-systems.co.uk/a04741.html
Gwesty Holt Lodge, Ffordd Wrecsam, Holt, Wrecsam 01978 661002 www.holtlodge.co.uk
The Mulberry Inn, Llwynmawr, Glyn Ceiriog 01691 718281 www.mulberryinn.co.uk
Y Cae Ras, Bangor Is-y-Coed, Wrecsam 01978 782102 www.bangorondeeraces.co.uk
Tower Hill Barns, Ffordd Llangollen, Trefor 01978 823429

www.towerhillbarns.co.uk

Gwesty'r West Arms, Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Llangollen 01691 600665 www.thewestarms.com
Willington Lodge, Horseman's Green, Whitchurch, SY13 3BZ 01948 830275 www.willingtonlodge.co.uk
Gwesty Wynnstay Arms, Stryt Fawr, Rhiwabon, Wrecsam 01978 822187 www.robinsonsbrewery.com
Gwesty Wynnstay Arms, Stryt Efrog, Wrecsam 01978 291010 www.wynnstayarmshotelwrexham.co.uk