Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynllunio Partneriaethau Sifil

Materion Cyfreithiol

Rhaid rhoi rhybudd o fwriad i gofrestru partneriaeth sifil yn y rhanbarth yr ydych yn byw ynddo. Ar ôl rhoi rhybudd, rhaid i chi aros wyth ar hugain niwrnod arall cyn y gellir arwyddo’r Atodlen Partneriaeth Sifil. Mae’r rhybudd yn ddilys am ddeuddeng mis.

Dogfennau sydd eu hangen yn ôl y gyfraith

Pan fyddwch yn mynd at Gofrestrydd Arolygol i wneud trefniadau ffurfiol, bydd angen i chi ddangos dogfennau penodol i gadarnhau eich enw, eich oedran, eich statws priodasol a’ch cenedligrwydd.

Bydd angen i chi ddangos y dogfennau gwreiddiol (ni dderbynnir llungopïau) canlyno:

neu

neu

Bydd angen i chi ddangos dogfen i brofi’ch cyfeiriad e.e.

Hefyd (os yw’n berthnasol)

Costau

Codir pris o £35.00 yr un arnoch pan fyddwch yn rhoi rhybudd (nid yw’n ad-daladwy).

Bydd arwyddo’r Atodlen Partneriaeth Sifil yn costio £46.00 sy’n daladwy ar y diwrnod arwyddo, hefyd £11.00 am bob tystysgrif a brynir ar y diwrnod.

Yn effeithiol o 1 Ebrill 2019, y gost* ar gyfer priodas yn yr Ystafell Seremoni, Neuadd y Dref fydd:

ac mewn Eiddo Cymeradwy y gost fydd:

* yn daladwy heb fod yn llai na phythefnos cyn y digwyddiad, hefyd £11.00 am bob tystysgrif a brynir ar y diwrnod.

Adolygir yr holl ffioedd.

Ffoniwch y Cofrestrydd Partneriaethau Sifil i wneud apwyntiad i roi Rhybudd Cyfreithiol. Ffôn: (01978) 298997

Cysylltiadau Defnyddiol