Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Adrodd am Arwyddion Ffyrdd Ar-lein

Croeso i'r Ffurflen Adrodd am Arwyddion Ffyrdd Ar-lein

Mae'r ffurflen ar-lein hon ar gyfer adrodd am arwyddion ffyrdd diffygiol yn unig. Os hoffech wneud ymholiad neu roi awgrym, defnyddiwch y ffurflen atborth berthnasol ar y wefan i wneud hynny.

Llenwch adrannau 1 i 3 trwy roi gwybodaeth yn y blychau priodol, a gwasgwch y botwm CYFLWYNO i anfon eich gwybodaeth. I glirio'r ffurflen, gwasgwch y botwm AILOSOD.

Mae'r adrannau a nodir â * yn orfodol a rhaid eu llenwi.

Caiff y wybodaeth a gyflwynwch ei derbyn a'i phrosesu gan adran Priffyrdd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

1 Eich manylion
Rhowch naill ai eich rhif ffôn neu'ch cyfeiriad e-bost*
2 Manylion Arwyddion Stryd
3 Manylion ychwanegol

Hidlwr SbamPwyswch y botwn CYFLWYNO isod er mwyn ein hysbysu o'r broblem.