Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Glanhau strydoedd

Defnyddiwch y ffurflen hon i adrodd am wahanol faterion glanhau strydoedd ar dir cyhoeddus fel gwydr wedi torri, sbwriel neu glirio dail, gollyngiadau olew, damweiniau traffig ffordd, a glanhau neu atgyweirio lloches bws.

Os ydych chi'n adrodd am broblem gyda lloches bws, nid yw CBSW yn gyfrifol am yr holl lochesi fysiau ac mae graddfeydd amser yn amrywio yn dibynnu ar bwy sy'n cynnal y lloches bws.

Ar gyfer materion ar dir preifat, cysylltwch â'r tirfeddiannwr perthnasol.

Dechrau

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd