Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwella'r Wefan

Fel rhan o'r broses barhaus i wella'r wefan hon, rydym yn adolygu'r cynnwys, y cyfleusterau a'r gwasanaethau a gynigir ar y wefan i sicrhau ein bod yn cyflwyno safle sy'n hygyrch, hwylus a defnyddiol.

Rydym yn gwneud hyn mewn nifer o ffyrdd:

Gwaith Cynlluniedig ar y Wefan - 11/12 Hydref 2016

Rydym wedi cael ein cynghori gan Grŵp BT na fydd defnydd o wasanaethau Cyngor Wrecsam drwy’n gwefan ar gael o 22:00 ddydd Mawrth 11 Hydref 2016 hyd at 06:00 ddydd Mercher 12 Hydref.

Mae hyn o ganlyniad i waith cynnal a chadw hanfodol sy’n cael ei gwblhau gan Grŵp BT. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Dadansoddiad misol ystadegau defnyddio'r Wefan

Rydym yn arolygu amrywiaeth eang o ystadegau defnyddio, gan gynnwys nifer ymwelwyr, tudalennau a ddarllennwyd, adrannau mwyaf poblogaidd, ymadroddion chwilio a ddefnyddir yn aml a thudalennau gwall, er mwyn ein helpu i wella'r wybodaeth, dulliau symud o gwmpas y safle, a hwylustod y wefan.

Darperir y geiriau chwilio allweddol a ddefnyddir amlaf mewn dewislen cysylltiad cyflym ar y dudalen chwilio, ac mae'r cwestiynau a ofynnir yn aml mwyaf cyffredin mewn dewislen cysylltiad cyflym hefyd.

Adborth Gwefan

Rydym yn defnyddio'r holl adborth a geir ar y wefan i'n helpu i wella'r cynnwys a'r cyfleusterau, ac yn ymateb i awgrymiadau a sylwadau defnyddwyr lle bo modd.

Grwp Ffocws y Wefan

Rydym yn gweithio gyda grwp ffocws y wefan i brofi datblygiadau newydd, trafod pa mor hwylus ydyw i ddefnyddio'r wefan, a chael adborth cyffredinol ar y safle.

Eich Adborth Chi

Os hoffech wneud sylwadau neu anfon adborth ar wrexham.gov.uk yna cwblhewch y ffurflen ymateb ar-lein, ffurflen ymholiadau cyffredinol ar-lein neu cysylltwch gyda ni yn webmaster@wrexham.gov.uk.