Bioamrywiaeth

Yn syml, amrywiaeth bywyd yw ystyr Bioamrywiaeth. Mae’n cwmpasu’r amrediad cyfan o anifeiliaid, planhigion a micro-organeddau ar y ddaear, o’r pryfyn lleiaf i’r dderwen hynaf, ynghyd â’r ecosystemau lle maent yn byw. Mae’n cynnwys y cyfan o’r byd naturiol o’r lle cyffredin i’r fan sydd mewn perygl enbyd.

Bioamrywiaeth yn Wrecsam

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Wrecsam

Pwyllau ym Mhwrdeistref Sirol Wrecsam

Rhwydwaith Bioamrywiaeth Gogledd Dwyrain Cymru

Cysylltiadau Cynllunio Defnyddiol

Gwrychoedd uchel

Rhestr Wirio Bioamrywiaeth

yn ôl i'r brig