Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Atborth

Dewiswch eich atebion o'r rhestrau tynnu i lawr, ne teipiwch nhw. Mae'r holl wybodaeth a roddir i ni'n gwbl gyfrinachol.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

Ffurflen Atborth

Mwyn monitro

Rydym yn ymroddedig i wella'n gwasaneth i'r holl gwsmeiriad. Er mwy ein helpu i benderfynu a ydym yn cyrraedd holl sectorau'r gymuned, byddem yn ddiolchgar pe baech yn cwblhau'r adran ganlynol. Ymdrinnir â'r wybodaeth yn gwbl gyfrinachol ac fe'i defnyddir er mwyn monitro cydraddoldeb yn unig.

Hidlwr SbamDiolch am neilltuo amser i gwblhau'r holiadur. Bydd y wybodaeth a roddwyd gennych yn ein helpu i wella'n gwasanaethau. Pwyswch CYFLWYNO i anfon eich atebion.