Ble alla'i gael map?


Ble alla'i gael map?

Darparwyd Rhanfapiau gan Centremaps.

  • Gellir prynu cynlluniau at unrhyw bwrpas er y byddwn yn codi’r un pris am 1 ag am 6
  • Ni ellir trosglwyddo mapiau i drydydd partis
  • Mae mapiau yn ddilys am 12 mis yn unig yn ôl ein trwydded

yn ôl i'r brig

Rhanfapiau ar gyfer Rheoliadau Cynllunio ac Adeiladu

Mae rhanfapiau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar raddfa 1:2500 yn dangos digon o arwynebedd o amgylch yr eiddo i’w defnyddio fel cynllun lleoliad at ddibenion cynllunio neu reoliadau adeiladu. Er hynny, o bosib bydd angen rhanfapiau mwy ar gyfer ceisiadau mewn ardaloedd gwledig, neu’r rheiny sy’n cynnwys darnau eang o dir

Mae angen 5 copi o ranfapiau ar gyfer cais cynllunio a 2 ar gyfer cais rheoliadau adeiladu.

Gellir cael rhanfapiau o fapio Arolygon Ordnans i’w anfon gyda’ch cais Cynllunio neu Reoliadau Cynllunio oddi wrth yr Adran Gynllunio a Centremaps.


Rheoli Cynllunio

yn ôl i'r brig