Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ardal Gadwraeth Canol Dref Wrecsam

Wrecsam ydi tref fwyaf y gogledd.  Mae tua 40% o bobl y fwrdeistref yn byw yn yr ardal o dwf masnachol a diwydiannol hon.  Ymhlith elfennau'r ardal gadwraeth mae lonydd a strydoedd hanesyddol ei chanol masnachol, gydag Eglwys San Silyn yn ei chalon.

Cyhoeddwyd yr ardal gadwraeth yn 1974.  Newidiwyd y ffiniau yn 1975, eto yn 1985, ac eto yn 2007.  Mabwysiadwyd y cynllun asesu cymeriad a rheoli yn 2009.