Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Landmap Wrecsam - Mapio Eich Tirwedd Chi

Eich Barn

Wrth gwblhau'r holiadur,mi fydd rhaid ichi hwyrach gyfeirio at adroddiad drafft LANDMAP Wrecsam.

Mae LANDMAP yn cofnodi mwy na golygfeydd – mae'n cynnwys bywyd gwyllt a chynefinoedd, hanes ac archeoleg, creigiau ac afonydd a ffyrdd cyfredol o fyw sy'n effeithio'r tirwedd. Mae'n ystyried eich barn chi hefyd.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

Eich Barn
2. Yn adnabod yr ardal yma, a ydych yn rhannu'r amcanion a'r materion yr ydym wedi eu dynodi ar gyfer yr ardal? (gweler tudalen cynnwys o'r adroddiad I gael rhestr o'r ardaloedd cymeriad)

4. Beth yw eich barn chi am ansawdd y tirwedd yn yr ardal yr ydych wedi ei dynodi yng nghwestiwn 1? (Mae mapiau yn Rhan 2 o'r adroddiad yn cynnwys ein gwerthusiad drafft)

5. Beth sydd o ddiddordeb arbennig i chi yn LANDMAP?

Hidlwr SbamPwyswch y botwm CYFLWYNO isod er mwyn anfon eich ymholiad