Nodiadau Cyfarwyddiadau Cynllunio Lleol

Mae’r Cyngor wedi cymeradwyo cyfres o nodiadau cynllunio lleol sy’n ymhelaethu ar bolisi cynllun datblygu. Defnyddir y rhain pan fo'r maes astudio yn gymharol fach neu pan fo'r pwnc yn un penodol, ym aml pan fydd angen hyblygrwydd ac ymateb cyflym ar gyfer penderfyniadau rheoli datblygiad.

Nodiadau Cyfarwyddiadau Cynllunio Lleol

Mae’r cyfarwyddyd yn cynnwys y pynciau canlynol ar hyn o bryd.


Taflenni Canllaw Eraill

Nodiadau Cyfarwyddyd Rheoli Adeiladu


Canllawiau Cynllunio Lleol

Cysylltiadau Cynllunio Defnyddiol

Dogfennau Cynllunio Allweddol

yn ôl i'r brig