Cadwraeth

Gwybodaeth neu gyngor ar adeilad rhestredig neu hanesyddol, ardaloedd cadwraeth a cynhaliaeth o adeilad rhestredig yn gyffredinol.

Mae’r arweiniad yn egluro yr adla at restra, pryd gofynnir chydsynia  adeilad rhestredig a beth ddylu fod yn gynwysedig mewn cais chydsynia  adeilad rhestredig. Rhoddi gwybodaeth arbennig a llywodraetha sy i mewn dreisio i’r rhai yn bucheddu a gweithio mewn ardal cadwreath er achlesu ardaloedd o adeiladaeth diddorol hanesyddol.

yn ôl i'r brig