Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynllun Datblygu Lleol Wrecsam Wedi Cael ei Dynu'n ôl (1) Mawrth 2012

Bu i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam gyflwyno'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) i Lywodraeth Cymru a'r Arolygiaeth Gynllunio ar gyfer Archwiliad ar Medi 30 2011.

Ar Ionawr 25 2012, bu i'r Archwiliad ddechrau ond oherwydd achosion sylfaenol a godwyd gan yr Arolygwr yn ystod yr Archwiliad, roedd rhaid gohirio'r sesiynau. Cafwyd Cyfarfod Archwilio ar Chwefror 23 2012 er mwyn ystyried y modd gorau i ddelio gyda'r achosion a godwyd.

Yn y Cyfarfod Archwilio, bu i'r Cyngor dderbyn, yn unol gyda'r sylwadau arwyddocaol a godwyd yn Adroddiad Canfyddiadau Cyntaf yr Arolygwr, Chwefror 2012 (ED23) nad oedd dewis arall ond i dynu'r Cynllun yn ôl. Bu i'r Arolygwr gadarnhau hyn yn ei lythur i'r Cyngor, Chwefror 27 2021 (ED27).

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau nad ydynt am fynd yn erbyn argymhelliad yr Arolygwr i dynu'r Cynllun yn ôl yn eu llythur Mawrth 16 2012. Felly bu i Cynllun Datblygu Lleol Wrecsam cael ei dynu'n ôl yn ffurfiol ar Mawrth 16 2012. Yn unol a rheoleiddiad 26 o Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 mae'r holl dogfenau yn ymwneud â'r Cynllun wedi cael eu tynnu oddi ar ein gwefan. Ceir copi o rybudd a llythyr y Cyngor yn ymwneud a tynu'r Cynllun yn ôl isod:

Mae amrediad o ddogfennau ynglyn a paratoi CDLl ar gael isod. Os oes angen unrhyw ddogfen arall arnoch a defnyddir er mwyn paratoi y Cynllun, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda aelod o Dim Polisi Cynllunio ar y manylion isod.

Beth a ddigwyddir nawr mae'r Cynllun wedi cael ei dynu'n ôl?

Mi fydd y tudalennau yma yn cael eu diweddaru gyda unrhyw wybodaeth newydd ynghylch y Cynllun. Mi fydd amserlen paratoi newydd yn cael ei atodi yn y dyfodol.

Cysylltiadau Buddfawr