Y Strategaeth Goed a Choetiroedd

Lluniwyd y strategaeth ddeng mlynedd hon i greu tirwedd wledig a threfol lleol sy'n gynaliadwy o ansawdd uchel a lle gall coed a choetiroedd:

  • fwyhau cynhwysiad cymdeithasol a manteision cymunedol;
  • gefnogi diwydiannau ffyniannus; a
  • chyfrannu tuag at amgylchedd o ansawdd

Mae'r strategaeth yn cefnogi ac yn ategu at nifer o gyfarwyddiadau polisi lleol a chenedlaethol sy'n hyrwyddo adferiad cynaliadwy a rheoli'r amgylchedd

Gallech chi weler cylchlythyr isod am ddim.

Y Strategaeth Goed a Choetiroedd

Y Strategaeth Goed a Choetiroedd

Mae'r ddogfen yma ar gael i ddadlwytho yn y fformat isod:

Y Strategaeth Goed a Choetiroedd - Fersiwn PDF 1.7Mb 


I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.


Mynegai Cynllunio

yn ôl i'r brig