Y Cyngor a Democratiaeth

Agendau Adroddiadau, a Chofnodion, Pwyllgorau

Mae’r system chwilio hwn yn dod o hyd i gofnodion, agendau ac adroddiadau pwyllgorau’r Cyngor.  Darperir cofnodion pwyllgorau o fis Ebrill 1996 ymlaen.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae Cyngor Wrecsam yn ymroddedig i sicrhau cydraddoldeb i bawb ac er mwyn gwneud cydraddoldeb yn realiti wrth ddarparu gwasanaeth, yn ein rôl fel cyflogwr ac fel arweinydd blaenllaw o’r gymuned.

Cyllid

Gwybodaeth am faterion ariannol o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Cynghorwyr, Aelodau Seneddol, Aelodau'r Cynulliad ac Aelodau Seneddol Ewropeaidd

Mae’n darparu cysylltiadau a gwybodaeth am sut i ddod o hyd i’ch cynghorwr, AS (Aelod Seneddol), AC (Aelod Cynulliad), neu AES (Aelod Seneddol Ewropeaidd).

Democratiaeth Leol

Gwybodaeth am ddemocratiaeth ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Dogfennau Allweddol y Cyngor

Cysylltiadau i ddogfennau allweddol gan gynnwys strategaethau a chynlluniau a gyhoeddir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Dweud eich Dweud

Gallwch ddweud eich dweud mewn sawl ffordd.  Rydym wedi darparu rhestr o ffyrdd y gallwch roi atborth i ni.

Etholiadauo ac Pleidleisi

Gwybodaeth am etholiadau, pleidleisio a chofrestru i bleidleisio.

Ffeithiau ac Ystadegau

Mae data o ystod o ffynonellau wedi ei gasglu i roi trosolwg ystadegol o Fwrdeistref Sirol Wrecsam a’i 47 ward/adran etholiadol.

Maeryddiaeth

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ethol Maer i wasanaethu am flwyddyn.

Pwyllgorau a Phaneli

Gwybodaeth am  y gwahanol bwyllgorau a phaneli yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Strwythur Cyfundrefnol

Adrannau a phrif gyfrifoldebau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

yn ôl i'r brig