Swyddi a Gyrfaoedd

Dolenni Swyddi Defnyddiol

Rhestr o ddolenni allanol defnyddiol i wefannau a sefydliadau a fydd yn gallu eich helpu i ddod o hyd i'r swydd sy'n iawn i chi.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam

Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth a chymorth am ddim ar bob agwedd ar ofal plant a gwasanaethau plant yn Wrecsam.

Gweithio i'r Cyngor

Gwybodaeth am sut i wneud cais i weithio i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a gwybodaeth sy'n berthnasol i swyddi ac yn eu cefnogi a gwybodaeth am sut beth yw gweithio i'r Cyngor.

Helpu gyda Digwyddiadau Bywyd

O'r gwaith ymchwil a'r atborth am y gwasanaethau a ddefnyddir fwyaf rydym wedi darparu gwybodaeth i'ch helpu gyda rhai o'r digwyddiadau mwyaf pwysig yn eich bywyd.

Chwiliwch am swyddi gwag yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Chwiliwch am swyddi gwag yng 'Dysgu Gydol Oes' gan gynnwys ysgolion.

yn ôl i'r brig