Hamdden a Diwylliant

Beth sy'n digwydd

Mae’r canllaw hwn yn rhoi rhestr o ddigwyddiadau sy’n digwydd ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Chwaraeon

Darllenwch y wybodaeth gynhwysfawr am ein canolfannau hamdden a gweithgareddau, datblygu chwaraeon, a chadw’n heini ledled y Fwrdeistref Sirol.

Amgueddfeydd, Diwylliant a Threftadaeth

Nid oes angen i chi deithio’n bell i ddarganfod gorffennol rhyfeddol Cymru, gan fod digon o dreftadaeth i’w weld drosoch eich hyn yn Wrecsam a’r gororau.

Hamdden

Gwybodaeth am ystod eang o wasanaethau hamdden o amgylch Wrecsam ac yn Wrecsam ei hun gan gynnwys Celfyddydau Perfformio, Teithiau Cerdded, Parciau a Chaeau Chwaraeon.

Llyfrgelloedd

Gwybodaeth, cyngor a chyfleusterau ar-lein am lyfrgelloedd, dysgu gydol oes a beth sy’n digwydd, beth sy’n newydd a gwybodaeth berthnasol am lyfrgelloedd a gwasanaethau gwybodaeth yn Wrecsam.

Meysydd chwarae, parciau a chaeau chwaraeon

Gwybodaeth am Gaeau Chwarae, Cyrtiau a Lawntiau Bowlio.

Oriel Wrecsam

Gwybodaeth am arddangosfeydd crefftau a digwyddiadau a gynhelir yn Oriel Wrecsam.

Parciau Gwledig

Mae’n rhoi gwybodaeth, cyngor a chyfleusterau am gefn gwlad, parciau a hawliau tramwy o amgylch Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Teithiau cerdded

P’un a ydych yn ymarfer corff i ostwng y pwysau gwaed neu’n mynd am dro i ymlacio ac anghofio am anawsterau bywyd heddiw, mae yna daith gerdded i chi.  Dilynwch y teithiau dewch o hyd i dirwedd o’r safon gorau a’r dreftadaeth fwyaf rhyfeddol yn y fwrdeistref sirol.

Twristiaeth

Mae Wrecsam wedi datblygu y tu hwnt i bob disgwyl yn y ddegawd ddiwethaf, a bellach dyma’r ‘lle i fod’ yng ngogledd Cymru.

yn ôl i'r brig