Preswylwyr

Yn Syth At…

Casglu Sbwriel / Biniau

Gwybodaeth am wasanaeth casglu sbwriel a ddarperir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Treth y Cyngor

Gwybodaeth am Dreth y Cyngor, gan gynnwys manylion cyswllt, dulliau i dalu treth y cyngor, costau bandiau, sut gaiff eich arian ei wario yn ogystal â gwybodaeth ddefnyddiol a pherthnasol arall.

Addysg a Dysgu

Gwybodaeth am addysg yn Wrecsam gan gynnwys ysgolion, gwybodaeth i rienni, derbyniadau i ysgolion a dysgu gydol oes.

Llyfrgelloedd

Gwybodaeth, cyngor a chyfleusterau ar-lein am lyfrgelloedd, dysgu gydol oes a beth sy'n digwydd, beth sy'n newydd a gwybodaeth berthnasol am lyfrgelloedd a gwasanaethau gwybodaeth yn Wrecsam.

Cynllunio a Rheoli Adeiladau

Mae'r rhan hon yn darparu gwybodaeth, cyngor, ffurflenni a chyfleusterau ar-lein i ategu at geisiadau cynllunio, rheoliadau adeiladau, polisïau cynllunio a materion amgylcheddol a chadwraeth.

Rhoi Gwybod

Gallwch roi gwybod i ni am nifer o bethau ar-lein gan gynnwys broblem gyda chwn, goleudau stryd a atgyweirio tai.

Cludiant a Strydoedd

Mae'r rhan hon y darparu gwybodaeth am y cynllun bathodyn glas, gwaith ar y ffordd, gwasanaethau bws a mwy.

Tai

Gwybodaeth am wasanaethau tai cyngor a thenantiaid ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

yn ôl i'r brig