Argaeledd Gwefan Wrecsam.gov.uk

Fel rhan o'n hymroddiad i ddarparu gwasanaethau'r rhyngrwyd o ansawdd, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn defnyddio gwasanaeth monitro a ddarperir gan SiteImprove i sicrhau bod ein gwefan ar gael ac yn perfformio'n foddhaol.

Gweler hefyd ystadegau defnydd wrecsam.gov.uk.

Ystadegau perfformiad ac argaeledd

Mae perfformiad ac argaeledd ein gwasanaeth yn cael eu casglu'n annibynnol gan SiteImprove.

Mae ystadegau manylach o ran perfformiad ac argaeledd ar gael gan ein gwasanaeth monitro allanol a ddarperir gan SiteImprove (cyswllt i wefan allanol sy'n agor mewn ffenestr newydd).

yn ôl i'r brig