Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Argaeledd Gwefan Wrecsam.gov.uk

Fel rhan o'n hymroddiad i ddarparu gwasanaethau'r rhyngrwyd o ansawdd, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn defnyddio gwasanaeth monitro a ddarperir gan SiteImprove i sicrhau bod ein gwefan ar gael ac yn perfformio'n foddhaol.

Ystadegau perfformiad ac argaeledd

Mae perfformiad ac argaeledd ein gwasanaeth yn cael eu casglu'n annibynnol gan SiteImprove.

Mae ystadegau manylach o ran perfformiad ac argaeledd ar gael gan ein gwasanaeth monitro allanol a ddarperir gan SiteImprove (cyswllt i wefan allanol sy'n agor mewn ffenestr newydd).