Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfrifiad 2011 - Prif Ystadegau – Economi

Mae'r taenlenni ar y dudalen hon yn cynnwys data ynglŷn â gweithgaredd economaidd; diwydiant cyflogaeth; grwpiau galwedigaeth; oriau a weithiwyd; cymwysterau a myfyrwyr; dull teithio i'r gwaith; ac Ystadegau Cenedlaethol dosbarthiadau economaidd a chymdeithasol.

Gellir gweld data ar wefan Swyddfa Genedlaethol Ystadegau'r Cyfrifiad