Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfrifiad 2011 - Prif Ystadegau – Pobl

Mae’r taenlenni ar y dudalen hon yn cynnwys data ynglŷn â phoblogaeth preswylwyr arferol; strwythur oedran; grŵp ethnig; hunaniaeth genedlaethol; gwlad geni; pasbort sydd ganddynt; yr iaith Gymraeg; crefydd; iechyd a darpariaeth gofal heb dâl; hyd preswylio yn y DU.

Mae'r taenlenni ar y dudalen hon yn cynnwys data ynglŷn â phoblogaeth preswylwyr arferol; strwythur oedran; grŵp ethnig; hunaniaeth genedlaethol; gwlad geni; pasbort sydd ganddynt; yr iaith Gymraeg; crefydd; iechyd a darpariaeth gofal heb dâl; hyd preswylio yn y DU.