Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Fy Mhás Teithio

Mynd ymhell gyda fyngherdynteithio

Teithiau rhatach ar drafnidiaeth gyhoeddus i bobl ifanc 16-18 oed ledled Cymru

Mae'r Cynllun Teithio newydd sy'n cynnig Gostyngiad i Bobl Ifanc yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, a chafodd ei ddatblygu mewn partneriaeth â'r diwydiant bysiau ac awdurdodau lleol. Bwriad gwreiddiol y Cynllun oedd helpu pobl ifanc i deithio i leoliadau hyfforddi a chyflogaeth yn rhatach, ond mae wedi cael ei ymestyn i gynnwys pob taith ar fws.