Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Gwasanaethau Bysiau

Croeso i dudalen wasanaeth bysiau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi cynhyrchu'r dudalen hon fel rhan o'i ymroddiad i hysbysebu cludiant cyhoeddus o'r fwrdeistref sirol ac oddi mewn iddi.

Prisiau teithio ar y bws

Yn anffodus fedrwn ni ddim rhoi prisiau penodol ar gyfer pob taith. Cysylltwch â'r darparydd cludiant perthnasol i gael rhagor o wybodaeth.

16-2-18

Os ydych yn byw ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam ac yn:Mae gennych hawl i docyn mantais, a fydd yn rhoi gostyngiad o thua 25% ar y mwyafrif o wasanaethau bws lleol.

Gallwch wneud cais mewn person yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, neu yn Swyddfa Wybodaeth yr Orsaf Fysiau.

Gallwch argraffu’r ffurflen gais a’I hanfon gyda chopiau o’ch prawf I hawl I gael:

16-2-18 Tocyn Teithio Mantais
Yr Uned Cludiant Integredi
Adeiladaur'r Goron,
Adran yr Amgylchedd,
De Ffordd yr Abaty,
Ystad Ddiwydiannol Wrecsam,
Wrecsam,
LL13 9PW