Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaethau Bysiau

GHA Coaches Ltd

O ganlyniad i GHA Coaches Ltd yn mynd i ddwylo’r Gweinyddwyr, gall llwybrau bysiau lleol a weithredwyd gan y cwmni yn y gorffennol gael eu canslo.

Bydd Cyngor Wrecsam yn darparu gwybodaeth bellach, fel a phan mae'n cael ei dderbyn gan weithredwyr bysiau lleol eraill os byddant yn gweithredu unrhyw wasanaethau a ddarparwyd yn flaenorol gan GHA Coaches Ltd.

Newidiadau I Wasanaeth Bwsiau

Mae’r Gweithredwyr canlynol bellach yn gweithredu’r Llwybrau Cludiant Ysgol canlynol a wasanaethwyd yn flaenorol gan GHA Coaches:

Taith Ardal Ysgoliol Gweithredwr Newydd
525A New Rd., Acacia Ct., Rackery Lane, Llay Ysgol Castell Alun George Edwards & Son
525B Shones Lane, Gresford Road, Llay Ysgol Castell Alun George Edwards & Son
567P Rossett, Marford, Gresford, Pandy St Mary's, St Joseph's Apollo Travel
527C Chirk Town Ysgol Dinas Bran Valentine Travel
D65 Llanarmon DC, Glyn Ceiriog Ysgol Dinas Bran Z Cars
535C, D, F and G Penley areas The Maelor, Penley Pats Coaches
D577A Black Park St Martin's E Jones & Son

Prisiau teithio ar y bws

Yn anffodus fedrwn ni ddim rhoi prisiau penodol ar gyfer pob taith. Cysylltwch â'r darparydd cludiant perthnasol i gael rhagor o wybodaeth.