Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaethau Bysiau

Croeso i dudalen wasanaeth bysiau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi cynhyrchu'r dudalen hon fel rhan o'i ymroddiad i hysbysebu cludiant cyhoeddus o'r fwrdeistref sirol ac oddi mewn iddi.

Prisiau teithio ar y bws

Yn anffodus fedrwn ni ddim rhoi prisiau penodol ar gyfer pob taith. Cysylltwch â'r darparydd cludiant perthnasol i gael rhagor o wybodaeth.

Newidiadau I Wasanaeth Bwsiau