Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Rhoi Gwybod am Ddiffyg Maes Parcio

Croeso i'r ffurflen Rhoi Gwybod am Ddiffyg Maes Parcio.

Llenwch adrannau 1 i 3 trwy roi gwybodaeth yn y blychau priodol, a phwyswch y botwm CYFLWYNO er mwyn anfon eich gwybodaeth.

Mae'r rhannau a ddynodir gyda * yn rhai mandadol, y mae'n rhaid eu llenwi.

Mae'r ffurflen hon ar gyfer rhoi gwybod am broblmau gyda'r meysydd parcio'n unig. Os hoffech yn hytrach wneud ymholiad neu awgrym, gwnewch hynny trwy ddefnyddio'r ffurflen ymateb i'r wefan.

Bydd y wybodaeth a anfonwch yn cael ei derbyn a'i phrosesu gan Adran Cludiant a Pheirianneg Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Cedwir y wybodaeth a ddarperir gennych yn gyfrinachol.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

1. Manylion Personol
2. Manylion y Meysydd Parcio
3. Manylion Ychwanegol
Hidlwr SbamPwyswch y botwm CYFLWYNO isod i anfon eich ffurflen.