Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Arwydd Enw Stryt Arlein

Mae'r ffurflen hon ar gyfer rhoi gwybod i ni am arwyddion enwau stryd coll / diffygiol yn unig. Os hoffech wneud ymholiad neu awgrym, gwnewch hynny gan ddefnyddio ffurflen atborth y wefan.

Byddwn yn darparu dau arwydd enw stryd mewn cyflwr da, un ar gyfer pob pen i'r ffordd. Os yw arwydd wedi mynd ar goll, byddwn yn trio gosod un newydd o fewn 10 wythnos.

Llenwch yr adrannau isod gan roi gwybodaeth yn y blychau priodol a phwyswch y botwm CYFLWYNO i anfon eich gwybodaeth.

Mae'r rhannau sydd wedi'u marcio â * yn orfodol a rhaid i chi eu llenwi. Gofynnwn i chi lenwi'r rhannau hyn fel y gallwn gysylltu â chi os nad ydym yn gallu prosesu eich cais neu os nad yw'r wybodaeth yr ydych wedi'i rhoi'n glir neu'n gyflawn.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

Manylion Personol
Rhowch naill ai eich rhif ffôn neu'ch cyfeiriad e-bost*
Manylion Arwydd Enw Stryt
Manylion Ychwanegol

Hidlwr SbamBydd y wybodaeth y byddwch yn ei rhoi’n cael ei thrin yn gyfrinachol.

Pwyswch CYFLWYNO i anfon yr adroddiad hwn atom .

Gwybodaeth gyswllt bellach:

Ffôn: 01978 298989

E-bost: contact-us@wrexham.gov.uk