Cyfleusterau Toiledau Cyhoeddus

Gwybodaeth am Toiledau Cyhoeddus yng Nghanol Tref Wrecsam.

Oes gennych chi broblem ag un o’n toiledau cyhoeddus?  Rhowch wybod i ni trwy ddefnyddio’r ffurflen ar-lein.

Cyfleusterau Toiledau Cyhoeddus

Cyfleusterau Toiled Eraill sydd ar Gael at Ddefnydd y Cyhoedd yn y Fwrdeistref

Mae cyfleusterau toiled hefyd ar gael at ddefnydd y cyhoedd mewn sawl lleoliad busnes o ganlyniad i Gynllun Grant Cyfleusterau Cyhoeddus a ariennir gan y Cynulliad Cenedlaethol. Am ragor o fanylion gweler Cyfleusterau Toiled Eraill sydd ar gael at Ddefnydd y Cyhoedd yn y Fwrdeistref.

Albion

St Giles Link Road
Wrecsam

Cyfleusterau Newid Fabanod
Cyfleusterau Anabl

Ar Agor 9.00am - 6.00pm
Dydd Llun - Dydd Sadwrn

Henblas

Henblas Street
Wrecsam

Cyfleusterau Newid Fabanod
Cyfleusterau Anabl
Toiledau Merched yn UNIG

Ar Agor 9.00am - 6.00pm
Dydd Llun - Dydd Sadwrn

Bodhyfryd

Bodhyfryd Car Park
Wrecsam

Cyfleusterau Newid Fabanod
Cyfleusterau Anabl

Ar Agor 9.00am - 6.00pm
Dydd Llun - Dydd Sadwrn

Gorsaf Bws Stryd y Frenin

Stryd y Frenin
Wrecsam

Cyfleusterau Newid Fabanod
Cyfleusterau Anabl

Ar Agor 6:00am - 6.00pm Dydd Llun i Dydd Gwener
7:00am - 6:00pm Dydd Sadwrn

Trevor

Trevor Basin
Trevor

Cyfleusterau Newid Fabanod
Cyfleusterau Anabl

Ar Agor 9.00am - 6.00pm
Dydd Sul - Dydd Sadwrn

^ yn ôl i'r brig

Y Waun

Colliery Road Car Park
Y Waun

Cyfleusterau Newid Fabanod
Cyfleusterau Anabl

Ar Agor 9.00am - 6.00pm
Dydd Sul - Dydd Sadwrn

Rhos

Market Street
Rhos

Cyfleusterau Anabl

Ar Agor 9.00am - 6.00pm
Dydd Sul - Dydd Sadwrn

Yr Orsedd

The Green
Yr Orsedd

Ar Agor 9.00am - 6.00pm
Dydd Sul - Dydd Sadwrn

^ yn ôl i'r brig

Holt

Green Street
Holt

Ar Agor 9.00am - 6.00pm
Dydd Sul - Dydd Sadwrn

Parciau Bellvue

Bellvue
Wrecsam

Cyfleusterau Newid Fabanod
Cyfleusterau Anabl

Ar Agor 9.00am - 6.00pm
Dydd Sul - Dydd Sadwrn

Froncysyllte

A5
Froncysyllte

Ar Agor 9.00am - 6.00pm
Dydd Sul - Dydd Sadwrn

Moss Valley

Moss Valley Lake
Moss
Wrecsam

Ar Agor 9.00am - 6.00pm
Tymor Haf yn UNIG

Owrtyn

School Street
Owrtyn

Cyfleusterau Anabl

Ar Agor 9.00am - 6.00pm
Dydd Sul - Dydd Sadwrn

yn ôl i'r brig