Llinell Caer - Wrecsam - Amwythig

Mae Partneriaeth Rheilffordd Caer-Amwythig (cyswllt allanol) yn gweithio’n agos gyda chwmnïau trenau ac mae ganddi gysylltiadau agos gyda’r trefi a’r pentrefi mae’r bartneriaeth yn ei gwasanaethu.

Ei phrif amcanion yw

  • Gweithio i ddatblygu y potensial ar gyfer traffig teithwyr a llwythi yn llawn
  • Gwella ymwybyddiaeth o’r gwasanaeth rheilffordd ymhlith cymunedau lleol, busnesau a’r farchnad ehangach

Mae’n cyflogi Swyddog Cymunedol Rheilffordd y gellir cysylltu â hi ar 01691 772784 am fwy o fanylion am waith y Bartneriaeth.

Mae’r llinell yn gweithredu fel rhan integredig o’r daith rheilffordd Gogledd - De Cymru rhwng Caergybi a Chaerdydd ynghyd â gwasanaethau Caer-Birmingham y ddau’n gweithredu fel rhan o Etholfraint Rheilffordd Cymru Gyfan.

yn ôl i'r brig