Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Llinell Caer - Wrecsam - Amwythig

Mae Partneriaeth Rheilffordd Caer-Amwythig (cyswllt allanol) yn gweithio’n agos gyda chwmnïau trenau ac mae ganddi gysylltiadau agos gyda’r trefi a’r pentrefi mae’r bartneriaeth yn ei gwasanaethu.

Ei phrif amcanion yw

Mae’n cyflogi Swyddog Cymunedol Rheilffordd y gellir cysylltu â hi ar 01691 772784 am fwy o fanylion am waith y Bartneriaeth.

Mae’r llinell yn gweithredu fel rhan integredig o’r daith rheilffordd Gogledd - De Cymru rhwng Caergybi a Chaerdydd ynghyd â gwasanaethau Caer-Birmingham y ddau’n gweithredu fel rhan o Etholfraint Rheilffordd Cymru Gyfan.