Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Grwp Gwaith Rheilffordd Yr Aelod Lleol

Cymerodd Bwrdeistref Sirol Wrecsam y penderfyniad i ffurfio tasglu byrdymor o aelodau etholedig a gyfarfu gyntaf ym mis Tachwedd 2004. Y bwriad gwreiddiol oedd gwellau cynrychiolaeth a phwysigrwydd gwasanaethau rheilffordd yn y Cynllun Cludiant Rhanbarthol oedd ar ddod.  

Aelodaeth presennol y grŵp yŵ:

Mae’r grŵp yn cyfarfod rhwng pedwar a chwe gwaith y flwyddyn gyda Swyddogion Cymunedol Rheilffyrdd y Gororau a Chaer­Partneriaethau Rheilffordd yr Amwythig ynghyd â chynrychiolwyr swyddogion yr Adran yr Amgylchedd. Mae eitemau rheolaidd ar yr agenda yn cynnwys y diweddaraf o Bwyllgor Cyswllt Rheilffordd yr Amwythig – Caer (cyswllt allanol) and the Grŵp Llywio’r Goroau (cyswllt allanol), prosiectau cyfredol, newidiadau arfaethedig i’r amserlen a gwelliannau i isadeiledd y rheilffyrdd. Yn achlysurol mae’r grŵp yn gwahodd cynrychiolwyr o’r diwydiant rheilffordd.

Gwybodaeth Bellach