Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gorsaf Wrecsam Ganolog

Mae gorsaf Wrecsam Ganolog wedi ei lleoli o fewn canolfan siopa Y Werddon gan ei gwneud hi’n hawdd i gysylltu â’r dewis ardderchog o siopau a marchnadoedd sydd ar gael yng nghanol tref Wrecsam. Mae gwasanaethau’r Gororau yn darparu mynediad uniongyrchol i’r Orsaf Ganolog. Rhaid i deithwyr sy’n defnyddio gwasanaethau eraill newid trenau yn Wrecsam Gyffredinol.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Oes / Nac Oes Gwybodaeth Bellach
Swyddfa Neilltuo Tocynnau Peiriant Prynu Tocynnau  
Sgriniau Gwybodaeth I Gwsmeriaid Oes  
Mynedfa i'r anabl Oes  
Toiledau Na Toiledau Canol y Dref o fewn 5 munud o gerdded.
Lluniaeth Na Siopau canol y dref o fewn 5 munud o gerdded.
Ffôn Oes Mewn ystafell aros gaeëdig.
Cylfeusterau Beicio Oes  
Parcio Ceir Oes

Rheolir gan MPC (NCP)
478 gofod
Yn cynnwys 30 bae i'r anabl

Gwybodaeth mwy am parcio - Wrecsam Ganolog

Tacsi Na Swyddfeydd tacsi canol y dref o fewn cerdded 5 munud.
Cyswllt Bws - Rheilffordd Na

Gorsaf fwsiau o fewn cerdded 5 munud, bysiau'n pasio gerllaw:

Gwybodaeth Bellach