Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Graeanu Priffyrdd Llwybrau - Fersiwn testun

Mae'r dudalen hon yn disgrifio llwybrau graeanu priffyrdd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. 

Mae nifer o lwybrau graeanu priffyrdd ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.  Am fwy o wybodaeth am y llwybrau hyn, cysylltwch â'r Adran Priffyrdd ar 01978 298989 neu anfonwch e-bost at highwaymaintenance@wrexham.gov.uk

Cysylltiadau a Rhif Ffôn Bellach

Bws

Sefydliadau Modurau

Y Tywydd