Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cofrestrwch ar gyfer Diweddariadau Ebost

Cofrestrwch ar gyfer ein gwasanaeth bwletin ebost sydd yn rhad ac am ddim, sy'n cwmpasu amrywiaeth o wasanaethau'r cyngor.

Dim ond eich ebost sydd ei angen. Gallwch roi'r gorau i dderbyn yr hysbysiadau ebost trwy ddewis 'unsubscribe' o unrhyw un o'r negeseuon ebost a gewch.

Gallwch ddewis derbyn diweddariadau ar wasanaethau allweddol sydd yn cynnwys: Lluoedd Arfog, Gwasanaethau Hamdden, Ymgynghoriadau, Tywydd Garw a llawer mwy.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

Gwarchold Data

Bydd yr holl ddata a ddarparwyd gennych yn cael ei storio a'i ddefnyddio dan yr amodau a nodir yn y Ddedf Gwarchod Data. Edrychwch ar ein Polisi Preifatrwydd.