Cofrestrwch  wrecsam.gov.uk

Mae'r dudalen hon yn darparu manylion ynghylch sut i gofrestru ar lein gyda Chyngor Bwrdesitref Sirol Wrecsam i dderbyn diweddariadau a bwletinau rheolaidd.

Y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw dewis y diweddariadau yr hoffech eu derbyn, yna cwblhau eich enw a chyfeiriad ebost a chlicio'r botwm 'Cofrestru >>'. Gellwch ddod â'ch tanysgrifiad i ben unrhyw amser. Mae hwn yn wasanaeth am ddim a ddarperir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Gweler: Cofrestru i Rhybudd Swyddi

Gwarchold Data

Bydd yr holl ddata a ddarparwyd gennych yn cael ei storio a'i ddefnyddio dan yr amodau a nodir yn y Ddedf Gwarchod Data 1998. Edrychwch ar ein Polisi Preifatrwydd.

Cam 1 - Dewiswch y Diweddariadau yr hoffech eu derbyn

 
 

Cofrestrwch i dderbyn y cyfleuster hwn a fydd yn eich galluogi i dderbyn newyddlen Ebost reolaidd sy'n nodi'r datblygiadau diweddaraf ar www.wrecsam.gov.uk.

 

Bydd cofrestr ar gyfer y cyfleuster hwn yn caniatáu i chi dderbyn bwletinau Datblygiad Chwearaeon drwy'r Ebost.

'Un Cam Ar Y Blaen'

 

Bydd cofrestru i dderbyn y cyfleuster hwn yn eich galluogi i dderbyn y bwletin gwaith ffyrdd wythnosol drwy Ebost.

 

Bydd cofrestru i dderbyn y cyfleuster hwn yn eich galluogi i dderbyn y bwletin beicio a cerdded drwy Ebost.

 

Bydd cofrestru i dderbyn y cyfleuster hwn yn eich galluogi i dderbyn y bwletin Trên a Bws drwy Ebost.

 

Bydd cofrestru ar gyfer y cyfleuster hwn yn eich galluogi i dderbyn y bwletin Teithio mewn Cerbyd drwy'r Ebost.

 

Cam 2 - Rhowch eich enw a chyfeiriad yr Ebost yr hoffech i'r diweddariadau hyn gael eu hanfon ato

 
 
 
Hidlwr Sbam

yn ôl i'r brig