Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Strwythur Rheoli

Prif Weithredwr, Pennaeth Gwasanaethau Cyflogedig

Dr Helen Paterson
Ebost: chiefexecutive@wrexham.gov.uk

Cyfarwyddwr Gweithredol, Pobl (Cwsmeriaid a Chysylltiad â Chwsmeriaid)*

Clare Field (Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Statudol )
Ebost: clare.field@wrexham.gov.uk

Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Blant

Audrey Somerton-Edwards
Ebost: audrey.somerton-edwards@wrexham.gov.uk

Pennaeth Addysg*

Ian Roberts
Ebost: ian2.roberts@wrexham.gov.uk

Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion*

Charlotte Walton
Ebost: Charlotte.Walton@wrexham.gov.uk

Cyfarwyddwr Gweithredol, Lle a’r Economi (Ail-lunio)

Lee Robinson
Ebost: lee.robinson@wrexham.gov.uk

Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio

Lawrence Isted
Ebost: lawrence.isted@wrexham.gov.uk

Pennaeth Tai a’r Economi

Steve Bayley
Ebost: steve.bayley@wrexham.gov.uk

Pennaeth Cyllid*

Mark Owen
Ebost: mark.owen@wrexham.gov.uk

Pennaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid a Chorfforaethol*

Trevor Coxon
Ebost: trevor.coxon@wrexham.gov.uk

Nodiadau

*Yn dangos Swyddog Statudol ac yn atebol i’r Prif Weithredwr ac â mynediad uniongyrchol at ynghylch Materion Statudol.