Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 32 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y swydd Adran Dyddiadau cau
RHEOLWR TÎM CYNORTHWYOL Gofal Cymdeithasol i Oedolion 09/10/2015
Gofalwr/Glanhawr - Ysgol Morgan Llwyd Dysgu Gydol Oes 19/10/2015
MWYNGLAWDD Asedau a Datblygu Economaidd 09/10/2015
GWEITHIWR CEFNOGI YN Y GANOLFAN WRTH GEFN Lles y Gymuned a Datblygu 09/10/2015
Gweithiwr Glanhau Wrexham Commercial Services Ltd 16/10/2015
Cymhorthydd Dosbarth Lefel 1 - Ysgol Bryn Tabor (PTT - EXT) Dysgu Gydol Oes 16/10/2015
Athro/Athrawes Ymgynghorol Dechrau'n Deg Dysgu Gydol Oes 12/10/2015
Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen (rhan amser 0.4) Ysgol Gynradd Holt Dysgu Gydol Oes 07/10/2015
Athro Cyfnod Sylfaen - Rhan amser (2 brynhawn ac 1 diwrnod llawn) Dysgu Gydol Oes 09/10/2015
Athro Cyfnod Sylfaen - Rhan amser (5 bore) Dysgu Gydol Oes 09/10/2015
PENNAETH, Ysgol Gynradd Sirol Ysgol-yr-Hafod Johnstown Dysgu Gydol Oes 16/10/2015
Swyddog Iechyd a Diogelwch (Amgylchedd) Tai a Diogelwch y Cyhoedd 09/10/2015
Cymhorthydd Addysgu Lefel 2 Dysgu Gydol Oes 16/10/2015
Cynorthwy-ydd Goruchwylio Canol Dydd - Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair Dysgu Gydol Oes 15/10/2015
GORUCHWYLIWR Y CLWB Y BORE Dysgu Gydol Oes 16/10/2015
THERAPYDDION GALWEDIGAETHOL Gofal Cymdeithasol i Oedolion 05/10/2015
Pennaeth, Ysgol I.D. Hooson Dysgu Gydol Oes 08/10/2015
Athro/Athrawes i’r Dosbarth Derbyn - Ysgol Gynradd Fictoria Dysgu Gydol Oes 13/10/2015
Swyddi Cymhorthwyr Hamdden - Byd Dwr Wrecsam Lles y Gymuned a Datblygu 16/10/2015
Swyddog Cyswllt Carchar Rhanbarthol Tai a Diogelwch y Cyhoedd 16/10/2015
Hebryngwyr Croesfannau Ysgol (Wrth Gefn) Tai a Diogelwch y Cyhoedd 10/12/2015
GOFALWR YSGOL SANT CHRISTOPHER Dysgu Gydol Oes 09/10/2015
Gweithwyr Cymdeithasol Cofrestredig / Swyddogion Gwasanaethau Cymdeithasol Sesiynol Gofal Cymdeithasol i Oedolion 30/10/2015
CYMORTHYDDION GOFAL PLANT MEITHRINFA SPROUTS (SESIYNOL) Dysgu Gydol Oes 13/10/2015
GWEITHIWR CEFNOGI – CYDLYNYDD A Dysgu Gydol Oes 09/10/2015
SWYDDOG CYNORTHWYOL I’R LLYWODRAETHWYR / CYNORTHWYYDD CYMORTH BUSNES Dysgu Gydol Oes 16/10/2015
Athro Saesneg Dysgu Gydol Oes 14/10/2015
Cynorthwyydd Addysgu - Ysgol Sant Christopher Dysgu Gydol Oes 09/10/2015
CYNORTHWYYDD ADDYSGU LEFEL 4 – Cynorthwyo a Chyflawni Dysgu Gydol Oes 15/10/2015
Arolygydd Technegol Nwy Tai a Diogelwch y Cyhoedd 09/10/2015
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 (Cymorth Unigol) Dysgu Gydol Oes 02/11/2015
Gweithiwr Cefnogi Ieuenctid – Lefel Gyntaf Dysgu Gydol Oes 16/10/2015