Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 21 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
Athro/Athrawes Blwyddyn 3 - Ysgol Hafod Y Wern Dysgu Gydol Oes 08/02/2016 22/02/2016
Cymhorthydd Goruchwylio Canol Dydd - Ysgol Uwchradd Darland Dysgu Gydol Oes 05/02/2016 26/02/2016
Cynorthwy-Ydd Meithrin Lefel 2 Dysgu Gydol Oes 05/02/2016 10/02/2016
Cymhorthydd Addysgu - St Christopher's School Dysgu Gydol Oes 05/02/2016 03/03/2016
Cymhrorthydd Goruchwylio Canol Dydd Dysgu Gydol Oes 05/02/2016 10/02/2016
Gweithwyr Cefnogi Teuluoedd Plant a Phobl Ifanc - Atal a Gofal Cymdeithasol 04/02/2016 19/02/2016
ADRAN GWASANAETHAU CYFREITHIOL (1 swydd dros dro) Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 03/02/2016 19/02/2016
Athro Dosbarth Cyfnod Allweddol Dau Uchaf-(FTT-EXT) Dysgu Gydol Oes 02/02/2016 22/02/2016
Cymhorthydd Goruchwylio Canol Dydd - Ysgol Gynradd Clawdd Wat Dysgu Gydol Oes 02/02/2016 22/02/2016
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol YSGOL BODHYFRYD - WM Asedau a Datblygu Economaidd 02/02/2016 19/02/2016
Glanhawr Gweithredol Wrexham Commercial Services Ltd 02/02/2016 19/02/2016
Glanhawr - Ysgol Rhostyllen Dysgu Gydol Oes 01/02/2016 23/02/2016
Arweinydd TGCh Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 29/01/2016 26/02/2016
Goruchwyliwr Clwb Brecwast - Ysgol Rhostyllen Dysgu Gydol Oes 29/01/2016 23/02/2016
ARWEINYDD TIM x 2 (FTP-EXT) Plant a Phobl Ifanc - Atal a Gofal Cymdeithasol 29/01/2016 12/02/2016
YMARFERYDD TEULUOEDD Gofal Cymdeithasol i Oedolion 28/01/2016 12/02/2016
SECONDIAD / CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 3 DROS DRO - IAITH A CHWARAE Dysgu Gydol Oes 27/01/2016 11/02/2016
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol, Ysgol Sant Christopher - PTP - EXT - 10 awr Asedau a Datblygu Economaidd 26/01/2016 12/02/2016
Therapyddion Galwedigaethol Gofal Cymdeithasol i Oedolion 21/01/2016 26/02/2016
Athro/Athrawes Mathemateg Parhaol Dysgu Gydol Oes 13/01/2016 12/02/2016
Cymorthyddion Tai Dros Dro x 2 Tai a Diogelwch y Cyhoedd 15/12/2015 19/02/2016