Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 30 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
Athro/Awes, Ysgol Sant Christopher Education 26/05/2016 16/06/2016
Athro/Athrawes - Ysgol Yr Hafod Education 26/05/2016 10/06/2016
CYNORTHWYYDD GWEINYDDOL/ Gweinyddu a Threfniadaeth Lefel 2 Ysgol Yr Hafod Education 26/05/2016 10/06/2016
Athro/awes Cyfnod Sylfaen (Derbyn) - amser llawn, dros dro tan Ebrill 2017 i ddechrau Education 26/05/2016 17/06/2016
Athro/awes Blynyddoedd Cynnar – Ysgol Y Waun Education 26/05/2016 13/06/2016
Gwasanaeth Cerddoriaeth Wrecsam Education 26/05/2016 03/06/2016
Cydlynydd Monitro a Chyllid (FTT - EXT) Housing & Economy 25/05/2016 10/06/2016
Athro/Awes CA2 Education 25/05/2016 13/06/2016
Athro/Athrawes Gwyddoniaeth (Ffiseg) Education 24/05/2016 10/06/2016
Athro/Athrawes Saesneg Education 24/05/2016 10/06/2016
Athro/Awes Education 24/05/2016 17/06/2016
Cymhorthydd Personol i'r Pennaeth / Clerc y Llywodraethwyr Education 23/05/2016 10/06/2016
Weithredwr Glanhau (Glanhau Tai Gwag yn Derfynol) Wrexham Commercial Services Ltd 20/05/2016 03/06/2016
2 X Athro Education 19/05/2016 13/06/2016
Swyddog Cefnogi Cyllid Gofal Plant Children's Social Care 19/05/2016 03/06/2016
Cynorthwyydd Clercol Education 17/05/2016 15/06/2016
Gweithiwr Cymdeithasol Cofrestredig (Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol) Gofal Cymdeithasol i Oedolion 16/05/2016 03/06/2016
Athro Cyfnod Sylfaen - Alexandra CP Education 16/05/2016 15/06/2016
Gweithwyr Glanhau (Amrywiol Leoliadau) Wrexham Commercial Services Ltd 16/05/2016 03/06/2016
Athro Technoleg Gwybodaeth Education 16/05/2016 10/06/2016
Staff gofal a chefnogi wrth gefn Gofal Cymdeithasol i Oedolion 16/05/2016 31/12/2016
Swyddog Datblygu Iechyd a Lles Housing & Economy 16/05/2016 03/06/2016
Ysgrifennydd/Ysgrifenyddes Ysgol / Gweinyddu a Threfniadaeth Lefel 2 - Black Lane CP Education 13/05/2016 13/06/2016
Pennaeth Education 12/05/2016 07/06/2016
Cynorthwy-ydd Arlwyo Clwb Brecwast Parhaol Housing & Economy 10/05/2016 03/06/2016
Aseswr Budd-daliadau Cyllid 27/04/2016 03/06/2016
Swyddog Cyllid (Dros Dro) Children's Social Care 26/04/2016 03/06/2016
Swyddog Cefnogi Brysbennu - Pentrefi Trefol Housing & Economy 09/02/2016 10/06/2016
Mentor Cyflogaeth Ieuenctid - Parc Caia a Hightown Housing & Economy 09/02/2016 10/06/2016
Gweithwyr Cymdeithasol Cofrestredig / Swyddogion Gwasanaethau Cymdeithasol Sesiynol Gofal Cymdeithasol i Oedolion 10/09/2015 30/06/2016