Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 32 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CLWB BRECWAST / CANOL DYDD WRTH GEFN Addysg 15/03/2019 05/04/2019
PENNAETH (Ysgol Gyfrwng Gymraeg) - Ysgol Min Y Ddol Addysg 15/03/2019 29/03/2019
CYFREITHIWR GOFAL PLANT - (FTP - EXT) Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 13/03/2019 29/03/2019
GOFALWR x 2, Ysgol Bryn Alyn Addysg 12/03/2019 27/03/2019
Therapyddion Galwedigaethol Gofal Cymdeithasol i Oedolion 12/03/2019 29/03/2019
Swyddog Gofal Plant - (FTP - EXT) Gofal Cymdeithasol i Blant 12/03/2019 29/03/2019
Athro/Athrawes Dros Dro (2 swydd) Addysg 12/03/2019 29/03/2019
Athro Llawn Amser Blynyddoedd 5/6 Addysg 12/03/2019 29/03/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2, Ysgol Gynradd Wirfoddol a Gynorthwyir Y Mwynglawdd Addysg 11/03/2019 22/03/2019
PRIF GOGYDD – ROFFT, MARFORD Tai a'r Economi 11/03/2019 29/03/2019
Swyddog Mynwent ac Amlosgfa Dros Dro Yr Amgylched a Chynllunio 07/03/2019 22/03/2019
Clerc Gwaith Tai a'r Economi 06/03/2019 22/03/2019
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD - Ysgol Eyton Addysg 06/03/2019 29/03/2019
ATHRO/ATHRAWES DOSBARTH DARPARIAETH AG ADNODDAU, Ysgol Gynradd Gymunedol Parc, Llai Addysg 06/03/2019 26/03/2019
Rheolwr Tîm Cynorthwyol - Un Pwynt Mynediad (UPM) - (FTP - EXT) Gofal Cymdeithasol i Blant 06/03/2019 22/03/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 4 Addysg 06/03/2019 25/03/2019
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Gynradd Wirfoddol a Gynorthwyir Madras Addysg 06/03/2019 21/03/2019
Cymhorthydd Dosbarth Lefel 1 - Ysgol Morgan Llwyd (PTP - EXT) Addysg 06/03/2019 22/03/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2 Addysg 05/03/2019 18/03/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2 Addysg 05/03/2019 18/03/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol) - Ysgol Gynradd Parc Acton Addysg 05/03/2019 22/03/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol) Addysg 05/03/2019 21/03/2019
Athro / Athrawes Cyfnod Sylfaen Dros Dro - Ysgol Gynradd Gymunedol Gwenfro Addysg 04/03/2019 28/03/2019
Syrfëwr Adeiladu Tai a'r Economi 04/03/2019 22/03/2019
Adran yr Amgylchedd a Chynllunio (PTP - EXT) Yr Amgylched a Chynllunio 27/02/2019 22/03/2019
Athro CA2 Darpariaeth ag Adnoddau i Ddisgyblion â Nam ar y Clyw Addysg 22/02/2019 22/03/2019
Dirprwy Bennaeth - Ysgol Rhostyllen Addysg 21/02/2019 20/03/2019
Gweithiwr Cefnogi Tîm Dyletswydd Argyfwng Gofal Cymdeithasol i Oedolion 14/02/2019 19/04/2019
Ymgynghorydd Gwasanaethau Cefnogaeth a Chwsmeriaid (FTP-EXT) Tai a'r Economi 13/02/2019 29/03/2019
HEBRYNGWR CROESFAN YSGOL Yr Amgylched a Chynllunio 10/12/2018 29/03/2019
Staff Cymorth Nos Gofal Cymdeithasol i Oedolion 20/11/2018 22/03/2019
Swyddog Diogelu ac Adolygu Annibynnol (ISRO) Gofal Cymdeithasol i Blant 08/10/2018 22/03/2019