Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 25 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
CYNORTHWY-YDD LLYFRGELL - Llyfrgell Wrecsam Housing & Economy 18/08/2016 02/09/2016
Swyddog Cefnogi Brysbennu - Pentrefi Trefol Housing & Economy 17/08/2016 02/09/2016
Gweithiwr Cymdeithasol - Gwasanaeth Anableddau Gofal Cymdeithasol i Oedolion 16/08/2016 26/08/2016
Glanhawr Parhaol Wrexham Commercial Services Ltd 15/08/2016 02/09/2016
Glanhawr Parhaol Wrexham Commercial Services Ltd 15/08/2016 02/09/2016
Rheolwr Tîm - Canolfan Ddiogelu Amlasiantaethol Children's Social Care 11/08/2016 02/09/2016
Cymorth i Deuluoedd x 2 Children's Social Care 11/08/2016 26/08/2016
Swyddog Diogelu ac Adolygu Annibynnol Children's Social Care 11/08/2016 02/09/2016
Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Cymorth i Deuluoedd Children's Social Care 11/08/2016 02/09/2016
Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Cymorth i Deuluoedd Children's Social Care 11/08/2016 02/09/2016
Rheolwr Tîm Cynorthwyol - Canolfan Ddiogelu Amlasiantaethol (PTP-EXT) Children's Social Care 11/08/2016 02/09/2016
Rheolwr Tîm Cynorthwyol – Tîm Asesu ac Ymyrryd (FTP-EXT) Children's Social Care 11/08/2016 02/09/2016
Gweithiwr Cymdeithasol - Tîm Asesu ac Ymyrryd Parhaol Children's Social Care 10/08/2016 02/09/2016
Swyddog Monitro Cyllid/Cefnogi Prosiect Dros Dro Children's Social Care 02/08/2016 02/09/2016
CYNORTHWYYDD ADDYSGU DROS DRO LEFEL 1 Education 27/07/2016 24/08/2016
TECHNEGYDD GWYDDONIAETH, Ysgol Uchwradd Darland Education 20/07/2016 09/09/2016
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD, Ysgol Gynradd Rhosddu Education 20/07/2016 26/08/2016
UWCH WEITHIWR CEFNOGI Gofal Cymdeithasol i Oedolion 20/07/2016 02/09/2016
Cynorthwyydd Gweinyddu x 2 Education 19/07/2016 31/08/2016
Cymhorthydd Cefnogi Busnes - Gwasanaeth Cyfeirio Disgyblion Wrecsam Education 06/07/2016 14/09/2016
GWEITHIWR CYMORTH TEULU Children's Social Care 29/06/2016 02/09/2016
Swyddog Datblygu Ymgysylltu Housing & Economy 28/06/2016 26/08/2016
Staff gofal a chefnogi wrth gefn Gofal Cymdeithasol i Oedolion 16/05/2016 31/12/2016
Gweithwyr Cymdeithasol Cofrestredig / Swyddogion Gwasanaethau Cymdeithasol Sesiynol Gofal Cymdeithasol i Oedolion 10/09/2015 31/12/2016
ATHRO/ATHRAWES 0.5 YSGOL GYNRADD BRONINGTON Education 24/06/2015 26/08/2016