Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 23 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen Education 29/04/2016 12/05/2016
Dirprwy Bennaeth Education 29/04/2016 20/05/2016
Athro / Athrawes Anghenion Dysgu Ychwanegol – 0.6 Education 27/04/2016 13/05/2016
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 Education 26/04/2016 06/05/2016
Cymhorthydd Addysgu Lefel 2 Education 26/04/2016 20/05/2016
Athro Blwyddyn CA2 Uchaf Education 26/04/2016 17/05/2016
Deputy Headteacher Ysgol Maes Y Mynydd Education 22/04/2016 04/05/2016
Cymhorthydd Addysg Lefel 1 (27.5 awr yr wythnos) Education 21/04/2016 13/05/2016
Pennaeth Hanes Education 21/04/2016 20/05/2016
GWEITHIWR PLANT A THEULUOEDD (SGILIAU YMARFEROL) Children's Social Care 21/04/2016 06/05/2016
GWEITHIWR PLANT A THEULUOEDD - DECHRAU'N DEG Children's Social Care 21/04/2016 06/05/2016
2x Swydd Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 (Cymorth Unigol) Education 20/04/2016 06/05/2016
Athro Cerddoriaeth Peripatetig (Piano, Allweddellau a Llais) Education 19/04/2016 06/05/2016
Athro Ymgynghorol Addysg Gynnar Education 19/04/2016 06/05/2016
Athro Ymgynghorol Addysg Gynnar Education 19/04/2016 06/05/2016
Arweinydd Cwricwlwm Saesneg Llawn-Amser Education 18/04/2016 03/05/2016
Athro Llawn-Amser Dros Dro ar gyfer Astudiaethau Education 18/04/2016 03/05/2016
Athro/Athrawes Mathemateg Llawn Amser Education 18/04/2016 03/05/2016
3 swydd addysgu CA2 llawn-amser dros gyfnod mamolaeth yn cychwyn Education 14/04/2016 09/05/2016
Rheolwr Cynhwysiant Education 13/04/2016 05/05/2016
2 Athro Dysgu Gydol Oes 23/03/2016 03/05/2016
CYMHORTHYDD CEFNOGI BUSNES Children's Social Care 23/03/2016 06/05/2016
Gweithwyr Cymdeithasol Cofrestredig / Swyddogion Gwasanaethau Cymdeithasol Sesiynol Gofal Cymdeithasol i Oedolion 10/09/2015 30/06/2016