Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 31 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
GLANHAWR Addysg 25/05/2018 11/06/2018
Uwch Gymhorthydd Llyfrgell (Dydd Sadwrn) Tai a'r Economi 24/05/2018 08/06/2018
Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen - Ysgol Llanarmon (FTP - EXT) Addysg 24/05/2018 07/06/2018
RELIEF GLANHAWR - Ysgol Y Waun Addysg 23/05/2018 08/06/2018
Pennaeth Dros Dro - Ysgol Min y Ddol Addysg 23/05/2018 04/06/2018
Cymhorthydd Cefnogi Busnes Yr Amgylched a Chynllunio 22/05/2018 08/06/2018
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 x3 Addysg 21/05/2018 11/06/2018
Cymhorthydd Addysgu Lefel 4 Addysg 21/05/2018 11/06/2018
Cymhorthydd Addysgu Lefel 4 Addysg 21/05/2018 11/06/2018
Athro - Ysgol Gynradd y Santes Fair Addysg 21/05/2018 05/06/2018
Athro Darpariaeth Cyfnod Sylfaen ag Adnoddau - Ysgol Gynradd Alexandra Addysg 18/05/2018 15/06/2018
Rheolwr Tîm/Rheolwr Cofrestredig – Gwasanaethau Cartref/Ailalluogi Gofal Cymdeithasol i Oedolion 18/05/2018 01/06/2018
Gweithiwr Cymdeithasol - Gwasanaeth Anableddau (PTP-EXT) Gofal Cymdeithasol i Oedolion 18/05/2018 01/06/2018
Gwasanaethau Cefnogi Effeithlonrwydd Addysg ac Isadeiledd Addysg 18/05/2018 08/06/2018
Swyddog Gwarchod y Cyhoedd dan Hyfforddiant Yr Amgylched a Chynllunio 17/05/2018 01/06/2018
Athro Dosbarth (Llawn Amser - Dros Dro – Cyfnod Mamolaeth) Addysg 17/05/2018 08/06/2018
Cymhorthydd Addysgu 1-1 Addysg 16/05/2018 22/06/2018
Gofalwr Canolfan Gymunedol -Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt Tai a'r Economi 16/05/2018 01/06/2018
1 X ATHRO/ATHRAWES Addysg 16/05/2018 08/06/2018
SWYDDOG CYMORTH CYLLIDEBU PERSONOL Cyllid 14/05/2018 01/06/2018
Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2, Ysgol Gynradd Sirol Brynteg Addysg 11/05/2018 04/06/2018
PENNAETH Addysg 09/05/2018 04/06/2018
Gweithwyr Cefnogi Ieuenctid - Swyddi Lefel 1 a Lefel 2 Addysg 09/05/2018 04/06/2018
Swyddog Cefnogi Presenoldeb x 3, tîm TRAC Addysg 09/05/2018 28/05/2018
Ysgrifennydd yr Ysgol Addysg 08/05/2018 04/06/2018
Pennaeth - Ysgol Bodhyfryd Addysg 02/05/2018 06/06/2018
CYFREITHIWR GOFAL PLANT Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 30/04/2018 04/06/2018
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol Tai a'r Economi 25/01/2018 08/06/2018
Swyddog Diogelu ac Adolygu Annibynnol Gofal Cymdeithasol i Blant 23/01/2018 08/06/2018
HEBRYNGWR CROESFAN YSGOL Yr Amgylched a Chynllunio 28/11/2017 01/06/2018
Hyfforddwr Achlysurol Addysg 24/01/2017 29/06/2018