Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 39 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
CYMHORTHYDD ADDYSGU x2 Addysg 22/06/2017 29/06/2017
GWEINYDDU A THREFNU Addysg 21/06/2017 07/07/2017
Athro/ Athrawes Ieithoedd Tramor Modern (Ffrangeg neu Sbaeneg) Addysg 20/06/2017 07/07/2017
ATHRO/AWES ADDYSG GORFFOROL (contract cyfnod mamolaeth dros dro) - Ysgol Y Grango Addysg 20/06/2017 07/07/2017
Cymorthydd Addysgu Lefel 2 (Dros gyfnod mamolaeth) - Ysgol Hooson (PTT - EXT) Addysg 19/06/2017 29/06/2017
Athro / Athrawes Ddosbarth CA2 - Ysgol Gynradd Wirfoddol a Gynorthwyir Madras Addysg 16/06/2017 03/07/2017
Gofalwr/Glanhawr - Ysgol Eglwys y Santes Fair Addysg 16/06/2017 23/06/2017
Swyddog Cefnogi Presenoldeb, Prydlondeb a Theuluoedd Addysg 16/06/2017 28/06/2017
ATHRO/AWES BLWYDDYN 4 Addysg 16/06/2017 07/07/2017
Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Addysg 15/06/2017 30/06/2017
Athro / Athrawes Bl 6 - Ysgol Plas Coch (PTP - EXT) Addysg 15/06/2017 23/06/2017
Athro/Athrawes Hanes – Cyfnod Mamolaeth - Ysgol Bryn Alyn Addysg 14/06/2017 29/06/2017
Athro/awes - Ysgol Maes y Mynydd Addysg 14/06/2017 30/06/2017
Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen - Bwlchgwyn CP Addysg 14/06/2017 26/06/2017
Cymhorthydd Addysgu Lefel 2 Addysg 14/06/2017 30/06/2017
Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen - Ysgol Cynddelw Addysg 14/06/2017 23/06/2017
Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 Cytundeb Cyfnod Mamolaeth - Ysgol Bryn Tabor (FTT - EXT) Addysg 13/06/2017 29/06/2017
Swyddog Rhaglen Rhanbarthol Cyllid 12/06/2017 30/06/2017
Gweithiwr Cymorth y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Addysg 12/06/2017 05/07/2017
Rheolwr Rhaglen Rhanbarthol Cyllid 12/06/2017 30/06/2017
Dysgu a Ymarferydd Datblygu (Sesiynol) Addysg 12/06/2017 26/06/2017
Uwch Dechnegydd TGCh Addysg 12/06/2017 03/07/2017
Cymhorthydd Addysgu Lefel 2 Addysg 09/06/2017 23/06/2017
Athro Dosbarth Cyfnod Sylfaen (dros Gyfnod Mamolaeth) Addysg 08/06/2017 28/06/2017
Cymhorthydd/Cymorthyddion Addysgu Lefel 1 Addysg 08/06/2017 26/06/2017
Adran Tai ac Economi Tai a'r Economi 08/06/2017 23/06/2017
GWEINYDDU A THREFNIADAETH LEFEL 2 - Ysgol Eglwys y Santes Fair Addysg 07/06/2017 23/06/2017
Cymhorthydd Dysgu – Lefel 1 Addysg 06/06/2017 23/06/2017
ATHRO/ ATHRAWES Addysg 31/05/2017 22/06/2017
DIRPRWY BENNAETH Addysg 31/05/2017 22/06/2017
Garddwr Prentis, Mynwent Wrecsam Yr Amgylched a Chynllunio 30/05/2017 23/06/2017
Gweithwyr Cymdeithasol Cofrestredig / Swyddogion Gwasanaethau (CAS-EXT) Gofal Cymdeithasol i Oedolion 26/05/2017 30/09/2017
Derbynnydd Addysg 19/05/2017 23/06/2017
SWYDD BARHAOL CYMHORTHYDD DYSGU LEFEL 1 Addysg 18/05/2017 07/07/2017
Swyddog Gweinyddol Tai a'r Economi 11/05/2017 30/06/2017
Swyddog Pontio Cymunedau Yn Gyntaf Tai a'r Economi 11/05/2017 30/06/2017
Swyddog Pontio Cymunedau Yn Gyntaf Tai a'r Economi 09/05/2017 30/06/2017
Cymhorthydd Tai Dros Dro Tai a'r Economi 16/03/2017 23/06/2017
Hyfforddwr Achlysurol Addysg 24/01/2017 30/06/2017