Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 23 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
ATHRO/ATHRAWES CA 2 - YSGOL BODHYFRYD (FTP - EXT) Addysg 12/11/2018 21/11/2018
Cymhorthydd Addysgu (Lefel 1) Addysg 08/11/2018 19/11/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 4 - YSGOL ID HOOSON (PTT - EXT) Addysg 07/11/2018 16/11/2018
Gweinyddwr Systemau Gwybodaeth Rheoli, Gwasanaethau AD a Datblygu Sefydliadau Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 06/11/2018 30/11/2018
Cymhorthydd Gwybodaeth Gofal Cymdeithasol i Blant 06/11/2018 23/11/2018
Gweithiwyr Cymdeithasol Dros Dro Lefel 2/3 Gofal Cymdeithasol i Oedolion 06/11/2018 23/11/2018
Cynorthwy-ydd Arlwyo Clwb Brecwast Parhaol Tai a'r Economi 30/10/2018 16/11/2018
SWYDDOG GWYBODAETH ESTYN ALLAN Gofal Cymdeithasol i Blant 30/10/2018 16/11/2018
Gweithiwr Glanhau Parhaol-Ysgol Gynradd Gymunedol Parc Borras, Wrecsam Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 30/10/2018 16/11/2018
Rheolwr Tîm Cynorthwyol - Cefnogi Teuluoedd x 2 Gofal Cymdeithasol i Blant 26/10/2018 23/11/2018
RHEOLWR TÎM MAETHU Gofal Cymdeithasol i Blant 26/10/2018 23/11/2018
GLANHAWR Addysg 25/10/2018 12/11/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU Lefel 1 Addysg 23/10/2018 14/11/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 3, Gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol Addysg 22/10/2018 16/11/2018
Cymhorthydd Goruchwylio Canol Dydd x2 Ysgol Gynradd Gymunedol Parc Borras Addysg 22/10/2018 12/11/2018
Brecwast Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol Tai a'r Economi 16/10/2018 07/12/2018
Rheolwr Gwasanaeth (Gwasanaethau Cyfreithiol, Democrataidd a Chofrestru) Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid a Chorfforaethol Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 16/10/2018 12/11/2018
Hysbyseb ar gyfer swydd Arweinydd Tîm Gwasanaethau Cofrestru Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 09/10/2018 16/11/2018
Gweithiwr Cymdeithasol - Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru Gofal Cymdeithasol i Blant 29/08/2018 23/11/2018
HEBRYNGWR CROESFAN YSGOL Yr Amgylched a Chynllunio 23/08/2018 30/11/2018
Hysbyseb ar gyfer Swyddog Post Recriwtio - Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru Gofal Cymdeithasol i Blant 26/07/2018 23/11/2018
Gweithiwr Cymdeithasol Lefel 3 Gofal Cymdeithasol i Oedolion 24/07/2018 23/11/2018
Athro Nofio Ysgolion x 2 Addysg 19/07/2018 30/11/2018