Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 24 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y swydd Adran Dyddiadau cau
CYMHORTHYDD GWEINYDDOL LEFEL 1 Dysgu Gydol Oes 30/11/2015
Syrfëwr Rheoli Adeiladu neu Syrfëwr Rheoli Adeiladu Ardal Lles y Gymuned a Datblygu 27/11/2015
CYMHORTHYDD CEFNOGI BUSNES - TEULUOEDD YN GYNTAF Plant a Phobl Ifanc - Atal a Gofal Cymdeithasol 27/11/2015
Gofalwr - Ysgol Gynradd y Santes Fair Brymbo Dysgu Gydol Oes 30/11/2015
Cynorthwyydd Arlwyo - YSGOL LAU PARC ACTON Asedau a Datblygu Economaidd 04/12/2015
Cymhorthydd Arlwyo Llanw Parhaol Asedau a Datblygu Economaidd 04/12/2015
YSGOL GYNRADD SAN SILYN – EM Asedau a Datblygu Economaidd 04/12/2015
Gweithiwr Plant A Theuluoedd (Sgiliau Ymarferol) Plant a Phobl Ifanc - Atal a Gofal Cymdeithasol 11/12/2015
Glanhawr Dysgu Gydol Oes 11/12/2015
Gweithredwr Glanhau Parhaol, Tŵr Rhydfudr Wrexham Commercial Services Ltd 04/12/2015
Gweithiwr Glanhau Parhaol Wrexham Commercial Services Ltd 11/12/2015
Llyfrgell Wrecsam (Llawn Amser – Cymraeg yn Hanfodol) Lles y Gymuned a Datblygu 11/12/2015
Dirprwy Bennaeth - Ysgol Bodhyfryd Dysgu Gydol Oes 01/12/2015
GWEITHWYR CYMORTH TEULU X 2 Plant a Phobl Ifanc - Atal a Gofal Cymdeithasol 11/12/2015
Cymorthyddion Addysgu Lefel 1 – 2 Swydd Dysgu Gydol Oes 01/12/2015
Cymhorthydd Addysgu Lefel 2 Dysgu Gydol Oes 01/12/2015
Hamdden Y Waun yn chwilio Lles y Gymuned a Datblygu 11/12/2015
GWEITHWYR CRECHE WRTH GEFN Plant a Phobl Ifanc - Atal a Gofal Cymdeithasol 31/12/2015
Gweithiwr Gofal Preswyl Wrth Gefn Plant a Phobl Ifanc - Atal a Gofal Cymdeithasol 04/12/2015
Hebryngwyr Croesfannau Ysgol (Wrth Gefn) Tai a Diogelwch y Cyhoedd 10/12/2015
GLANHAWR YSGOL Dysgu Gydol Oes 30/11/2015
SWYDD UWCH GYMHORTHYDD HAMDDEN Lles y Gymuned a Datblygu 04/12/2015
Cynorthwyydd Dysgu Lefel 1 - Ysgol Gynradd Alexandra Dysgu Gydol Oes 07/12/2015
Athro heb gymhwyso Dysgu Gydol Oes 30/11/2015