Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 18 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
Cymhorthtdd Addysgu Lefel 2 - Ysgol Gynradd Parc Borras Addysg 20/10/2016 04/11/2016
Gweithiwr Cymdeithasol Gofal Cymdeithasol i Oedolion 20/10/2016 11/11/2016
Glanhawr Parhaol Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 19/10/2016 04/11/2016
ATHRO Addysg 18/10/2016 07/11/2016
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Acrefair Addysg 18/10/2016 04/11/2016
Cymhorthydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol Gynradd Gymunedol Holt Addysg 14/10/2016 11/11/2016
Cymhorthydd Arlwyo - Ysgol Uwchradd Darland Addysg 14/10/2016 04/11/2016
Cymhorthydd Tai Tai a'r Economi 13/10/2016 28/10/2016
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 Dros Dro, Ysgol Gynradd Alexandra Addysg 13/10/2016 02/11/2016
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Gynradd Alexandra Addysg 13/10/2016 02/11/2016
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol I.D. Hooson Addysg 11/10/2016 04/11/2016
Cymorthydd Tai Dros Dro Tai a'r Economi 10/10/2016 28/10/2016
CYMHORTHYDD CEFNOGI BUSNES Gofal Cymdeithasol i Blant 10/10/2016 28/10/2016
Ymarferydd Dysgu a Datblygu Addysg 29/09/2016 28/10/2016
SWYDDOG ASESU ARIANNOL Cyllid 15/09/2016 04/11/2016
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol - YSGOL LAU PENYCAE Tai a'r Economi 15/09/2016 28/10/2016
Staff gofal a chefnogi wrth gefn Gofal Cymdeithasol i Oedolion 16/05/2016 31/12/2016
Gweithwyr Cymdeithasol Cofrestredig / Swyddogion Gwasanaethau Cymdeithasol Sesiynol Gofal Cymdeithasol i Oedolion 10/09/2015 31/12/2016