Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 38 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2 Addysg 21/09/2017 02/10/2017
SWYDDOG CYNORTHWYOL I LYWODRAETHWYR Addysg 20/09/2017 29/09/2017
Warden Symudol Tai a'r Economi 19/09/2017 06/10/2017
Warden Symudol Tai a'r Economi 19/09/2017 06/10/2017
Warden Symudol Tai a'r Economi 19/09/2017 06/10/2017
Cynorthwy-ydd Warden Symudol Tai a'r Economi 19/09/2017 06/10/2017
PLYMWR NWY Tai a'r Economi 19/09/2017 06/10/2017
CYMHORTHYDD ADDYSGU & LEFEL 2 - Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Anne Addysg 19/09/2017 25/09/2017
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CLWB BRECWAST Addysg 19/09/2017 29/09/2017
Athrawon (x 2) - Ysgol Bodhyfrdyd (FTT/PTT - EXT) Addysg 18/09/2017 29/09/2017
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 Addysg 18/09/2017 02/10/2017
Cymhorthydd Dosbarth Lefel 1 - Ysgol Bryn Tabor Addysg 18/09/2017 29/09/2017
Goruchwyliwr / wraig Amser Cinio - Ysgol Bro Alun Addysg 18/09/2017 25/09/2017
Athro/Athrawes Mathemateg Addysg 18/09/2017 03/10/2017
Athro/Athrawes - Ysgol Maes Y Mynydd (FTT-EXT) Addysg 18/09/2017 06/10/2017
Gweithiwr Clirio a Glanhau (PTP-EXT) Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 15/09/2017 06/10/2017
Gweithredwr Glanhau Parhaol - Ysgol Plas Coch (PTP-EXT) Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 15/09/2017 06/10/2017
Gweithiwr Glanhau Parhaol,Lightwood Green, Owrtyn Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 15/09/2017 06/10/2017
Gweithiwr Glanhau Parhaol, Safle Treftadaeth y Byd Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 15/09/2017 06/10/2017
Parhaol Glanhawyr (Amrywiol Safleoedd) Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 15/09/2017 06/10/2017
Plastrwr x 3 (FTP-EXT) Tai a'r Economi 15/09/2017 06/10/2017
Gweithiwr Cymdeithasol Lefel 2/3 Gofal Cymdeithasol i Oedolion 15/09/2017 29/09/2017
DERBYNNYDD / CLERC - YSGOL UWCHRADD RHOSNESNI Addysg 14/09/2017 25/09/2017
Pennaeth Adran – Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 14/09/2017 02/10/2017
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol) - Ysgol Yr Hafod Addysg 13/09/2017 29/09/2017
GOFALWR – 10 AWR YR WYTHNOS - Ysgol Gynradd St Peter’s yr Eglwys yng Nghymru Addysg 13/09/2017 29/09/2017
Athro Canolfan Asesu Addysg 13/09/2017 16/10/2017
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 4 x 2 - GWASANAETH ATGYFEIRIO DISGYBLION WRECSAM Addysg 11/09/2017 29/09/2017
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 3 - Ysgol Maes y Llan Addysg 11/09/2017 25/09/2017
CYMHORTHYDD ADDYSGU UN I UN LEFEL 2 - Ysgol Maes y Llan Addysg 11/09/2017 25/09/2017
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2 Addysg 11/09/2017 29/09/2017
CYMHORTHYDD CEFNOGI BUSNES Addysg 11/09/2017 29/09/2017
Swyddog Technegol - Ysgolion Addysg 11/09/2017 29/09/2017
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 Addysg 07/09/2017 25/09/2017
Athro Saesneg fel Iaith Ychwanegol - Ysgol Clywedog Addysg 07/09/2017 25/09/2017
CYMORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 Addysg 06/09/2017 29/09/2017
Gweithwyr Cymdeithasol Cofrestredig / Swyddogion Gwasanaethau (CAS-EXT) Gofal Cymdeithasol i Oedolion 26/05/2017 30/09/2017
Hyfforddwr Achlysurol Addysg 24/01/2017 30/09/2017