Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 24 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Teitl y swydd Adran Dyddiadau cau
SWYDDOGION GOFAL PLANT Dysgu Gydol Oes 27/04/2015
Athro Dosbarth Dysgu Gydol Oes 13/05/2015
GLANHAWR x2 Dysgu Gydol Oes 07/05/2015
Cymhorthydd Addysgu (Absenoldeb Mamolaeth o 1.6.15) Dysgu Gydol Oes 29/04/2015
CYMHORTHYDD DOSBARTH CYFNOD MAMOLAETH YN UNIG Dysgu Gydol Oes 29/04/2015
DIRPRWY BENNAETH Dysgu Gydol Oes 27/04/2015
DIRPRWY BENNAETH Dysgu Gydol Oes 01/05/2015
DIRPRWY BENNAETH Dysgu Gydol Oes 30/04/2015
PENNAETH - Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair Wrecsam Dysgu Gydol Oes 05/05/2015
Cymhorthydd Gwybodaeth Dysgu Gydol Oes 01/05/2015
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2 a LEFEL 4 YSGOL RHOSTYLLEN Dysgu Gydol Oes 13/05/2015
ABSENOLDEB MAMOLAETH CYNORTHWYYDD ADDYSGU Darpariaeth Adnoddau LEFEL 4 Dysgu Gydol Oes 15/05/2015
CYNORTHWYYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD Dysgu Gydol Oes 29/04/2015
SWYDDI CYMHORTHWYR HAMDDEN Lles y Gymuned a Datblygu 01/05/2015
UWCH GYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD Dysgu Gydol Oes 27/04/2015
ATHRO / ATHRAWES (0.8) - YSGOL GYNRADD WIRFODDOL A GYNORTHWYIR MADRAS Dysgu Gydol Oes 01/05/2015
ATHRO SAESNEG YSGOL UWCHRADD DARLAND Dysgu Gydol Oes 05/05/2015
ATHRO CELFYDDYDAU PERFFORMIO Dysgu Gydol Oes 01/05/2015
ATHRO/ATHRAWES GWYDDONIAETH - YSGOL UWCHRADD DARLAND Dysgu Gydol Oes 05/05/2015
Athro Gwyddoniaeth (MPR) Dysgu Gydol Oes 05/05/2015
Athro Cymraeg-Cyfnod Mamolaeth (MPR) Dysgu Gydol Oes 29/04/2015
Athro Cymraeg (MPR) Dysgu Gydol Oes 29/04/2015
Swyddi Athrawon Dysgu Gydol Oes 13/05/2015
Cymhorthydd Addysgu (Absenoldeb Mamolaeth o 1.6.15) Dysgu Gydol Oes 05/05/2015