Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 34 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2 - Ysgol Gynradd Gymunedol Addysg 16/01/2018 09/02/2018
Arweinydd Cwricwlwm - Cymraeg, Ysgol Rhiwabon Addysg 15/01/2018 19/01/2018
GLANHAWR Addysg 10/01/2018 22/01/2018
Athro/Athrawes Llawn Amser Addysg 10/01/2018 22/01/2018
Cynorthwyydd Arlwyo Tai a'r Economi 10/01/2018 26/01/2018
Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen Addysg 09/01/2018 19/01/2018
Pennaeth - Ysgol Bodhyfryd Addysg 09/01/2018 24/01/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2 Addysg 09/01/2018 22/01/2018
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD Addysg 09/01/2018 19/01/2018
Cwnselydd Achlysurol Addysg 09/01/2018 24/01/2018
Cymhorthydd Addysgu 1:1 Cefnogaeth Lefel 1 Addysg 09/01/2018 19/01/2018
YMGYNGHORYDD LLYFRGELL BERWYN Tai a'r Economi 09/01/2018 26/01/2018
Gofalwr/Glanhawr Parhaol Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 09/01/2018 26/01/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 Addysg 08/01/2018 30/01/2018
Gofalwr Parhaol-Uned Cyfeirio Disgyblion Haulfan Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 03/01/2018 19/01/2018
Cymhorthydd Tai -Stad Parc Caia Tai a'r Economi 03/01/2018 19/01/2018
YSGOL BODHYFRYD, WREXHAM Tai a'r Economi 03/01/2018 19/01/2018
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol Tai a'r Economi 03/01/2018 19/01/2018
ALEXANDRA CP, WREXHAM Tai a'r Economi 03/01/2018 19/01/2018
Cymhorthydd Dysgu Lefel 1 - Ysgol Gynradd Alexandra Addysg 27/12/2017 22/01/2018
ATHRO DOSBARTH blwyddyn 5/6 MPS/UPS - YSGOL GYNRADD GYMUNEDOL HAFOD Y WERN Addysg 27/12/2017 22/01/2018
Seicolegwyr Addysg Prif Radd Addysg 22/12/2017 26/01/2018
Swyddog Dylunio Gwefannau Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 12/12/2017 26/01/2018
COGYDD MEWN GOFAL SYMUDOL Tai a'r Economi 11/12/2017 19/01/2018
Gweithiwr Cymdeithasol - Gwasanaeth Anableddau Gofal Cymdeithasol i Oedolion 06/12/2017 19/01/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2- Ysgol Gynradd Clawdd Wat Addysg 01/12/2017 17/01/2018
PENNAETH- YSGOL MORGAN LLWYD Addysg 01/12/2017 31/01/2018
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol Tai a'r Economi 29/11/2017 02/02/2018
Uwch Ddadansoddydd Technegol Isadeiledd Ysgolion - Effeithiolrwydd Addysg a Chefnogaeth Isadeiledd Addysg 29/11/2017 26/01/2018
HEBRYNGWR CROESFAN YSGOL Yr Amgylched a Chynllunio 28/11/2017 26/01/2018
Gweinyddwr Systemau Gwybodaeth Rheoli, Gwasanaethau AD a Datblygu Sefydliadau. Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 17/10/2017 19/01/2018
Cwnselydd Addysg 28/09/2017 22/01/2018
Gweithiwr Cymdeithasol Lefel 2/3 Gofal Cymdeithasol i Oedolion 15/09/2017 26/01/2018
Athro Canolfan Asesu Addysg 13/09/2017 26/01/2018