Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Cyngor Wrecam - Prif Weithredwr - Adeiladu ar Lwyddiant

Swyddi Arlein

Ceir 44 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
Cymhorthydd Goruchwylio Canol Dydd - Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Santes Fair, Addysg 23/03/2018 10/04/2018
GORUCHWYLIWR CANOL DYDD-YSGOL UWCHRADD RHOSNESNI Addysg 23/03/2018 12/04/2018
Ymarferydd Dysgu a Datblygu (Sgiliau Hanfodol) Addysg 22/03/2018 06/04/2018
Gweithiwr Cymdeithasol - Gwasanaeth Anableddau Gofal Cymdeithasol i Oedolion 22/03/2018 06/04/2018
Prif Weithredwr Adran y Prif Weithredwr - Gwasanaeth Cefnogi 21/03/2018 23/04/2018
Ysgrifennydd/Ysgrifenyddes Ysgol / Gweinyddu a Threfniadaeth Addysg 20/03/2018 12/04/2018
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD PARHAOL Addysg 20/03/2018 11/04/2018
Cymhorthydd Marchnata Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 20/03/2018 06/04/2018
Cymhorthydd Arlwyo-Ysgol Uwchradd Darland Addysg 16/03/2018 09/04/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU - CYFFREDINOL Lefel 2 Addysg 16/03/2018 11/04/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol), Ffordd Plas y Mwynglawdd Addysg 16/03/2018 09/04/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol) Addysg 16/03/2018 23/03/2018
Gweithiwr Chwarae Cymunedol - Uwch Weithiwr Chwarae Addysg 15/03/2018 02/04/2018
GWEITHIWR CYMDEITHASOL COFRESTREDIG/ GWEITHIWR IECHYD MEDDWL PROFFESIYNOL CYMERADWY (TÎM IECHYD MEDDWL CYMUNEDOL) x Gofal Cymdeithasol i Oedolion 15/03/2018 30/03/2018
Cogydd Cynorthwyol - Ysgol Grango Tai a'r Economi 15/03/2018 30/03/2018
Gweithiwr Cymdeithasol - Gwasanaeth Anableddau Gofal Cymdeithasol i Oedolion 15/03/2018 30/03/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU - CYFFREDINOL Addysg 14/03/2018 11/04/2018
2 x GYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 Addysg 14/03/2018 12/04/2018
CYMHORTHYDD CEFNOGI BUSNES Addysg 14/03/2018 16/04/2018
Swyddog Cydlynydd Tai a'r Economi 14/03/2018 30/03/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU - CYFFREDINOL - Ysgol Penycae Addysg 14/03/2018 11/04/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 Addysg 13/03/2018 09/04/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2 Addysg 13/03/2018 09/04/2018
CYMHORTHYDD ARLWYO CLWB BRECWAST DROS DRO-Ysgol Maesyllan Addysg 09/03/2018 09/04/2018
Pennaeth Addysg 08/03/2018 11/04/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol) Ysgol Gynradd Victoria Addysg 08/03/2018 09/04/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol)-Ysgol Gynradd Black Lane Addysg 08/03/2018 01/04/2018
Mecanig Yr Amgylched a Chynllunio 08/03/2018 23/03/2018
Swyddog Dysgu Ffurfiol Tai a'r Economi 07/03/2018 23/03/2018
SWYDDOG PENODEIAETH Cyllid 06/03/2018 23/03/2018
Gofalwr Canolfan Gymunedol x 2 swydd (PTP – EXT) Tai a'r Economi 06/03/2018 30/03/2018
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol-RHOSDDU CP, WREXHAM Tai a'r Economi 06/03/2018 23/03/2018
Gweithwyr Mynwent ac Amlosgfa (3 Swydd Dros Dro / Wrth Gefn) Yr Amgylched a Chynllunio 06/03/2018 23/03/2018
PENNAETH GWYDDONIAETH Addysg 02/03/2018 30/03/2018
Cynorthwy-ydd Arlwyo Clwb Brecwast Parhaol Tai a'r Economi 02/03/2018 23/03/2018
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol Tai a'r Economi 02/03/2018 23/03/2018
DIRPRWY BENNAETH Addysg 01/03/2018 11/04/2018
COGYDD MEWN GOFAL SYMUDOL Tai a'r Economi 26/02/2018 30/03/2018
Cymhorthydd Arlwyo Llanw Parhaol Tai a'r Economi 26/02/2018 30/03/2018
DIRPRWY BENNAETH Addysg 07/02/2018 27/04/2018
Swydd Ceidwad Tymhorol Yr Amgylched a Chynllunio 07/02/2018 30/03/2018
Rhyddhad Gofalwr Canolfan Gymunedol Tai a'r Economi 23/01/2018 30/04/2018
Swyddog Gorfodi Yr Amgylched a Chynllunio 02/11/2017 06/04/2018
Hyfforddwr Achlysurol Addysg 24/01/2017 30/04/2018