Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Cyngor Wrecam - Prif Weithredwr - Adeiladu ar Lwyddiant

Swyddi Arlein

Ceir 27 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
CYMHORTHYDD ADDYSGU Addysg 17/11/2017 04/12/2017
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD - Ysgol Gynradd Gymunedol Gwersyllt Addysg 16/11/2017 24/11/2017
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CLWB BRECWAST Addysg 15/11/2017 27/11/2017
Llyfrgellydd Cyswllt Cartref Tai a'r Economi 15/11/2017 01/12/2017
Cymhorthydd Addysgu Canolfan Gynhwysiant – Lefel 2 Addysg 15/11/2017 27/11/2017
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 , Ysgol Sant Christopher Addysg 13/11/2017 01/12/2017
Athro / Athrawes Blwyddyn 3 MPR/UPR - YSGOL GYNRADD GATHOLIG Y SANTES FAIR Addysg 10/11/2017 23/11/2017
Cynorthwy-ydd Arlwyo Clwb Brecwast Parhaol Tai a'r Economi 09/11/2017 24/11/2017
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Uwchradd Darland Addysg 08/11/2017 24/11/2017
Cymhorthydd Goruchwylio Canol Dydd Addysg 07/11/2017 22/11/2017
Athro / Athrawes Blwyddyn 1, Ysgol Bro Alun (FT-EXT) Addysg 07/11/2017 21/11/2017
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol- ALEXANDRA CP, WREXHAM Tai a'r Economi 07/11/2017 24/11/2017
Gweithiwr Glanhau Parhaol-Ysgol Sant Dunawd Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 07/11/2017 24/11/2017
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol Tai a'r Economi 06/11/2017 24/11/2017
Rheolwr Gweithrediadau Tai a'r Economi 06/11/2017 24/11/2017
GLANHAWR YSGOL- Ysgol Maelor Addysg 31/10/2017 01/12/2017
DIRPRWY BENNAETH-Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru Yr Holl Saint Addysg 26/10/2017 23/11/2017
Graddfa Gyflog: Gradd Broffesiynol Gwaith Ieuenctid Addysg 17/10/2017 24/11/2017
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD Addysg 11/10/2017 22/11/2017
2 Weithiwr Cefnogi Ieuenctid – Ail Lefel Addysg 06/10/2017 30/11/2017
Staff Gofal a Chymorth wrth Gefn Gofal Cymdeithasol i Oedolion 04/10/2017 30/11/2017
Gofalwr Parhaol Ysgol Gynradd Gymunedol Parc Acton, Lôn Y Bwth, Wrecsam Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 26/09/2017 24/11/2017
Athro Canolfan Asesu Addysg 13/09/2017 06/12/2017
Gweithiwr Cymdeithasol - Gwasanaeth Anableddau Gofal Cymdeithasol i Oedolion 01/08/2017 01/12/2017
SWYDDOG DIOGELU’R CYHOEDD ARBENIGOL (FTP-EXT) Yr Amgylched a Chynllunio 29/06/2017 01/12/2017
Hyfforddwr Achlysurol Addysg 24/01/2017 31/12/2017
Staff gofal a chefnogi wrth gefn Gofal Cymdeithasol i Oedolion 16/05/2016 31/12/2017