Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 24 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Teitl y swydd Adran Dyddiadau cau
ATHRO / ATHRAWES - YSGOL HOOSON Dysgu Gydol Oes 13/04/2015
ATHRO / ATHRAWES - YSGOL HOOSON - cyfnod mamolaeth Dysgu Gydol Oes 13/04/2015
GOFALWR/GLANHAWR PARHAOL Asedau a Datblygu Economaidd 10/04/2015
Cynorthwy-ydd Arlwyo Parhaol Asedau a Datblygu Economaidd 10/04/2015
CYNORTHWYYDD MYNWENT AC AMLOSGFA (TYMHOROL) Environment 10/04/2015
Gweithiwr Glanhau Parhaol Asedau a Datblygu Economaidd 10/04/2015
DIRPRWY BENNAETH - YSGOL ACREFAIR Dysgu Gydol Oes 21/04/2015
DIRPRWY BENNAETH (2 SWYDD) Dysgu Gydol Oes 20/04/2015
Athro Cyfnod Sylfaen Dysgu Gydol Oes 17/04/2015
PENNAETH Ysgol Acrefair Dysgu Gydol Oes 13/04/2015
PENNAETH - YSGOL MADRAS Dysgu Gydol Oes 17/04/2015
PENNAETH Dysgu Gydol Oes 17/04/2015
CYMHORTHYDD DYSGU LEFEL 1 Dysgu Gydol Oes 13/04/2015
CYMHORTHYDD DYSGU LEFEL 2 PARHAOL Dysgu Gydol Oes 17/04/2015
CYNORTHWYWYR ADDYSGU LEFEL 3- Cyflenwi a Chymorth (2 swydd) - YSGOLL GYNRADD PARC ACTON Dysgu Gydol Oes 13/04/2015
Hebryngwr Croesfannau Ysgol Tai a Diogelwch y Cyhoedd 10/04/2015
Swydd Ceidwad Tymhorol Environment 10/04/2015
ATHRO/ATHRAWES (0.6) Ffederasiwn Ysgolion Dyffryn Dyfrdwy Dysgu Gydol Oes 13/04/2015
ATHRO / ATHRAWES (0.8) - YSGOL GYNRADD WIRFODDOL A GYNORTHWYIR MADRAS Dysgu Gydol Oes 01/05/2015
ATHRO Ysgol Gynradd Gymunedol Parc, Llai Dysgu Gydol Oes 17/04/2015
ATHRO/ATHRAWES - YSGOL GYNRADD FICTORIA Dysgu Gydol Oes 17/04/2015
ARTHRO CYFNOD ALLWEDDOL 2 IS - YSGOL GYNRADD GYMUNEDOL RHOSYMEDRE Dysgu Gydol Oes 24/04/2015
ATHRO Blwyddyn 3/4 Llawn Amser (contract dros dro am flwyddyn) Dysgu Gydol Oes 20/04/2015
Swyddog Cefnogi Partneriaeth Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 10/04/2015