Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 28 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
Glanhawr - Ysgol Deiniol Education 30/06/2016 13/07/2016
Cymhorthydd Addysgu Lefel 2 - Wrexham Early Years Centre Education 30/06/2016 08/07/2016
Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 1 - Ysgol Min Y Ddol Education 30/06/2016 08/07/2016
Ctmhorthydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Gynradd Sirol Brynteg Education 29/06/2016 13/07/2016
Athro - Ysgol Gynradd Rhosddu Education 28/06/2016 07/07/2016
Cymhorthydd Arlwyo x 2 -Ysgol Uwchradd Darland Education 28/06/2016 11/07/2016
Cymhorthydd Dosbarth Lefel 1 - Ysgol Bryn Tabor Education 28/06/2016 08/07/2016
Athro / Athrawes Cyfnod Sylfaen – Cyfnod Mamolaeth - Ysgol Plas Coch Education 28/06/2016 11/07/2016
Lefel Cymhorthydd Addysgu 1 - The Rofft, Marford Education 27/06/2016 11/07/2016
25 Gweithwyr Strydlun Environment & Planning 24/06/2016 15/07/2016
Cymhorthydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol Cefn Mawr Education 23/06/2016 05/07/2016
Gofalwr Ysgol - Ysgol Uwchradd Darland Education 23/06/2016 13/07/2016
Athro CA2 - Black Lane CP School (FTT - EXT) Education 22/06/2016 06/07/2016
Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen - Ysgol Maes y Llan (FTT - EXT) Education 22/06/2016 01/07/2016
Athro Blynyddoedd Cynnar/Cyfnod Sylfaen - Ysgol Maes y Llan (FTT - EXT) Education 22/06/2016 01/07/2016
Cymhorthydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol Maes Y Llan Education 22/06/2016 06/07/2016
Cymhorthydd Addysgu Lefel 3 – Cymorth a Darpariaeth Education 22/06/2016 06/07/2016
2 x CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 - Ysgol Hafod y Wern Education 21/06/2016 05/07/2016
Cymhorthydd Addysgu - Ysgol Gynradd Alexandra Education 20/06/2016 05/07/2016
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol Gynradd Eutyn yr Eglwys yng Nghymru Education 20/06/2016 04/07/2016
Cymhorthydd Coginio - Maelor, Penley Education 15/06/2016 01/07/2016
Athro Rhan Amser ar Gyfer y Cyfnod Sylfaen - Ysgol Gynradd Penycae Education 13/06/2016 01/07/2016
Pennaeth - Ysgol Acton Park Education 10/06/2016 01/07/2016
Cymhorthydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol Y Waun Education 09/06/2016 01/07/2016
Syrfëwr Rheoli Adeiladu Ardal Environment & Planning 09/06/2016 01/07/2016
Staff gofal a chefnogi wrth gefn Gofal Cymdeithasol i Oedolion 16/05/2016 31/12/2016
Hyfforddwr/Aseswr Cyfnod penodol Dros dro hyd at 12 mis Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 11/05/2016 08/07/2016
Aseswr Budd-daliadau Cyllid 27/04/2016 08/07/2016