Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 18 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Teitl y swydd Adran Dyddiadau cau
CYDLYNYDD ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL - 0.6 Dysgu Gydol Oes 25/09/2015
GOFALWR RHYDDHAU WRTH GEFN Lles y Gymuned a Datblygu 04/09/2015
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol, Asedau a Datblygu Economaidd 11/09/2015
GWEITHIWR CEFNOGI YN Y GANOLFAN WRTH GEFN Lles y Gymuned a Datblygu 04/09/2015
Gweithiwr Glanhau Parhaol x 2 Asedau a Datblygu Economaidd 04/09/2015
Gweithwyr Glanhau x 3 Wrexham Commercial Services Ltd 04/09/2015
Gweithiwr Clirio a Glanhau Wrexham Commercial Services Ltd 11/09/2015
DIRPRWY BENNAETH, Ysgol Gynradd Sirol Ysgol-yr-Hafod Johnstown Dysgu Gydol Oes 14/09/2015
Swyddog Ymgynghorol Llywodraethwyr Dysgu Gydol Oes 04/09/2015
PENNAETH, Ysgol Gynradd Sirol Ysgol-yr-Hafod Johnstown Dysgu Gydol Oes 14/09/2015
PENNAETH Ysgol Gynradd Gymunedol Gwersyllt Dysgu Gydol Oes 17/09/2015
Hyfforddwr/Aseswr Iechyd a Gofal Cymdeithasol QCF Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 11/09/2015
Gweithiwr Cefnogi Ieuenctid – Lefel Dau Dysgu Gydol Oes 11/09/2015
Gweithiwr Glanhau Parhaol Wrexham Commercial Services Ltd 11/09/2015
CYNORTHWYWYR HAMDDEN Lles y Gymuned a Datblygu 11/09/2015
Hebryngwyr Croesfannau Ysgol (Wrth Gefn) Tai a Diogelwch y Cyhoedd 10/12/2015
SWYDDOG CYNORTHWYOL I’R LLYWODRAETHWYR / CYNORTHWYYDD CYMORTH BUSNES Dysgu Gydol Oes 04/09/2015
Cymorthyddion Tai Dros Dro x 3 Tai a Diogelwch y Cyhoedd 04/09/2015