Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 27 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Teitl y swydd Adran Dyddiadau cau
CYMHORTHYDD GWEINYDDOL - Ysgol Gynradd Gwenfro Dysgu Gydol Oes 08/06/2015
PRENTIS SAER Tai a Diogelwch y Cyhoedd 12/06/2015
PRENTIS PLASTRWR Tai a Diogelwch y Cyhoedd 12/06/2015
Swyddog Cynllunio Ardal Lles y Gymuned a Datblygu 05/06/2015
Swyddog Prosiect Cynorthwyol Asedau a Datblygu Economaidd 05/06/2015
CYMHORTHYDD CEFNOGI BUSNES Plant a Phobl Ifanc - Atal a Gofal Cymdeithasol 05/06/2015
Arweinydd y Cyfnod Sylfaen-Ysgol Bwlchgwyn Dysgu Gydol Oes 01/06/2015
CYMHORTHWYR GOFAL PLANT MEITHRINFA SPROUTS Dysgu Gydol Oes 15/06/2015
Gweithiwr Glanhau Parhaol Asedau a Datblygu Economaidd 12/06/2015
CYMHORTHWYR GOFAL PLANT MEITHRINFA SPROUTS Dysgu Gydol Oes 15/06/2015
Athro Cyfnod Sylfaen Llawn Amser-Ysgol Rhosymedre Dysgu Gydol Oes 12/06/2015
Arweinydd Cartref – Gwasanaeth Adfer Gofal Cymdeithasol i Oedolion 05/06/2015
SWYDDOG ALLGYMORTH GWYBODAETH Plant a Phobl Ifanc - Atal a Gofal Cymdeithasol 05/06/2015
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD - Ysgol Gynradd Garth Dysgu Gydol Oes 12/06/2015
YMGYNGHORYDD RHIENI (SPARKS) Plant a Phobl Ifanc - Atal a Gofal Cymdeithasol 02/06/2015
SWYDDOG DATBLYGU PERFFORMIAD A'R GWEITHLU Plant a Phobl Ifanc - Atal a Gofal Cymdeithasol 05/06/2015
Swyddog Mynediad Sector Rhentu Preifat Tai a Diogelwch y Cyhoedd 05/06/2015
Hebryngwyr Croesfannau Ysgol (Wrth Gefn) Tai a Diogelwch y Cyhoedd 10/12/2015
Hebryngwr Ysgol Wrth Gefn Tai a Diogelwch y Cyhoedd 05/06/2015
Swyddog Cyflawni Newid Gyda’n Gilydd Plant a Phobl Ifanc - Atal a Gofal Cymdeithasol 12/06/2015
ATHRO / ATHRAWES CYFNOD ALLWEDDOL 2 - Ygol Gynradd Gatholig y Santes Fair Dysgu Gydol Oes 01/06/2015
ATHRO / ATHRAWES CYFNOD SYLFAEN UWCH - Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair Dysgu Gydol Oes 01/06/2015
ATHRO / ATHRAWES TGCH - Ysgol Maelor Dysgu Gydol Oes 12/06/2015
ATHRO / ATHRAWES CELF - Ysgol Maelor Dysgu Gydol Oes 12/06/2015
ATHRO / ATHRAWES HANES DROS DRO - YSGOL MAELOR Dysgu Gydol Oes 01/06/2015
ATHRO / ATHRAWES TECHNOLEG - Ysgol Maelor Dysgu Gydol Oes 12/06/2015
ATHRO CA2 UWCH YSGOL RHOSTYLLEN Dysgu Gydol Oes 04/06/2015