Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 29 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
CYMHORTHYDDION DOSBARTH LEFEL 1 ( Tair swydd) - Ysgol Gymraeg Bodhyfryd Addysg 26/05/2017 09/06/2017
Gweithwyr Cymdeithasol Cofrestredig / Swyddogion Gwasanaethau (CAS-EXT) Gofal Cymdeithasol i Oedolion 26/05/2017 30/09/2017
CYMHORTHYDD CEFNOGI BUSNES Gofal Cymdeithasol i Oedolion 25/05/2017 09/06/2017
ATHRO/ATHRAWES CYFNOD SYLFAEN - Ysgol Gynradd Penycae Addysg 24/05/2017 12/06/2017
Cymorthydd Addysgu Lefel 2 Addysg 24/05/2017 13/06/2017
Athro/Athrawes rhan uchaf CA 2 Addysg 24/05/2017 09/06/2017
Cydlynydd Ystafell Gynhwysiant Addysg 23/05/2017 07/06/2017
Ymgynghorydd Cyflogau, Canolfan Gwasanaeth AD/Cyflogau Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 23/05/2017 09/06/2017
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2 - Ysgol Gynradd Rhosddu Addysg 22/05/2017 09/06/2017
Derbynnydd Addysg 19/05/2017 23/06/2017
Llyfrgellydd Ysgol Addysg 19/05/2017 16/06/2017
SWYDD BARHAOL CYMHORTHYDD DYSGU LEFEL 1 Addysg 18/05/2017 07/07/2017
Cydlynydd Gwaith Ieuenctid B - Prosiect Ysbrydoli Gwaith Ieuenctid mewn Ysbyty - Ysbyty Maelor Wrecsam Addysg 18/05/2017 02/06/2017
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol, Tai a'r Economi 18/05/2017 02/06/2017
SWYDDOG ASESU ARIANNOL x 2 Cyllid 17/05/2017 02/06/2017
Gweithiwr Estyn Allan Gwasanaeth Teithwyr Addysg 17/05/2017 02/06/2017
Cymhorthydd Addysgu Lefel 2 Llawn Amser Addysg 16/05/2017 05/06/2017
GLANHAWR YSGOL Addysg 16/05/2017 02/06/2017
GOFALWR MIN NOS Addysg 16/05/2017 02/06/2017
RHEOLWR CYNORTHWYOL Gofal Cymdeithasol i Oedolion 16/05/2017 02/06/2017
UWCH WEITHIWR CEFNOGI Gofal Cymdeithasol i Oedolion 16/05/2017 02/06/2017
Athro/awes CA2 - Ysgol Gynradd Babyddol y Santes Anne Addysg 16/05/2017 12/06/2017
Athro/Athrawes - Ysgol Heulfan Addysg 12/05/2017 09/06/2017
GWEITHWYR CRECHE WRTH GEFN (CAS-EXT) Gofal Cymdeithasol i Blant 12/05/2017 09/06/2017
ATHRO/ATHRAWES LLAWN AMSER - Ysgol Gynradd Victoria Addysg 08/05/2017 05/06/2017
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 4 / CALU - YSGOL GYNRADD VICTORIA Addysg 08/05/2017 05/06/2017
HYFFORDDWR ACHLYSUROL Addysg 05/05/2017 02/06/2017
Swyddog datblygu Systemau (Dros Dro, 12 mis) Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 12/04/2017 02/06/2017
Hyfforddwr Achlysurol Addysg 24/01/2017 30/06/2017