Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 38 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
GWEITHWYR CRECHE WRTH GEFN Gofal Cymdeithasol i Blant 02/12/2016 16/12/2016
Teleffonydd/Derbynnydd (FTP - EXT) Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 02/12/2016 16/12/2016
Cyfieithydd/Clerc i'r Llywodraethwyr - Ysgol Morgan Llwyd Addysg 02/12/2016 15/12/2016
Gweithwyr Plant a Theuluoedd x 2 Gofal Cymdeithasol i Blant 01/12/2016 16/12/2016
Athro/Athrawes 0.4 – Rhannu Swydd Cyfnod Allweddol 2 Addysg 30/11/2016 13/01/2017
Prif Gogydd - Ysgol Brynteg Tai a'r Economi 30/11/2016 16/12/2016
Gofalwr - Ysgol Gynradd Cefn Mawr Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 29/11/2016 16/12/2016
Goruchwyliwr Llyfrgell Berwyn Tai a'r Economi 29/11/2016 16/12/2016
YMGYNGHORYDD LLYFRGELL BERWYN Tai a'r Economi 29/11/2016 16/12/2016
SWYDDOG CYNORTHWYOL I LYWODRAETHWYR Addysg 28/11/2016 04/01/2017
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol Tai a'r Economi 28/11/2016 16/12/2016
Athro Gwyddoniaeth Addysg 25/11/2016 07/12/2016
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Gynradd Hafod Y Wern Addysg 25/11/2016 06/01/2017
Cynorthwyydd Dysgu Lefel 1 - Ysgol y Santes Fair Addysg 25/11/2016 09/12/2016
Glanhawr (swydd wrth gefn)-Ysgol Gynradd Gymunedol Hafod Y Wern Addysg 25/11/2016 09/12/2016
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 (Cymorth Unigol) - Ysgol Gynradd Black Lane Addysg 25/11/2016 09/12/2016
Athro Mathemateg - Ysgol y Grango Addysg 25/11/2016 07/12/2016
Cymhorthydd Cefnogi Busnes (FTT-EXT) Tai a'r Economi 25/11/2016 09/12/2016
Glanhawr Parhaol Ysgol Bryn Alyn Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 24/11/2016 09/12/2016
Cymorthydd Addysgu Lefel 1 - Eglwys Sant Pedr Ysgol Gynradd yng Nghymru Addysg 24/11/2016 15/12/2016
Rheolwr Tîm -Sprouts Gofal Plant Addysg 24/11/2016 12/12/2016
Gofalwr - Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd Sant Joseff Addysg 23/11/2016 08/12/2016
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 Addysg 23/11/2016 05/12/2016
Glanhawr Parhaol Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 23/11/2016 09/12/2016
Cymhorthydd Addysgu – Lefel 1 (Cyfnod mamolaeth) Ysgol Plas Coch Addysg 22/11/2016 05/12/2016
Swyddog y We Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 22/11/2016 09/12/2016
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Santes Fair Addysg 21/11/2016 05/12/2016
Cymhorthydd Dysgu Lefel 1 - Ysgol Gynradd Sirol Brynteg Addysg 17/11/2016 07/12/2016
Athro/Athrawes Saesneg Addysg 16/11/2016 07/12/2016
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol), Ysgol Hooson (PTT - EXT) Addysg 07/11/2016 08/12/2016
Gofalwr/ Glanhawr Addysg 03/11/2016 06/12/2016
Swyddog Gwasanaethau Parcio Yr Amgylched a Chynllunio 14/10/2016 16/12/2016
Pennaeth (Cymraeg) Ysgol Min y Ddôl Addysg 30/09/2016 16/12/2016
Pennaeth Adran - Addysg - Swyddog Addysg Statudol Addysg 26/09/2016 16/12/2016
GWEITHIWR CYMORTH TEULU Gofal Cymdeithasol i Blant 29/06/2016 09/12/2016
Staff gofal a chefnogi wrth gefn Gofal Cymdeithasol i Oedolion 16/05/2016 31/12/2016
Gweithwyr Cymdeithasol Cofrestredig / Swyddogion Gwasanaethau Cymdeithasol Sesiynol Gofal Cymdeithasol i Oedolion 10/09/2015 31/12/2016
Cymhorthwyr Gofal Plant Meithrinfa Sprouts Addysg 20/05/2015 09/12/2016