Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 14 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Teitl y swydd Adran Dyddiadau cau
CYDLYNYDD ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL - 0.6 Dysgu Gydol Oes 25/09/2015
Gweinyddu a Threfniadaeth Lefel 2, Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd Sant Joseff Dysgu Gydol Oes 17/08/2015
DIRPRWY BENNAETH, Ysgol Gynradd Sirol Ysgol-yr-Hafod Johnstown Dysgu Gydol Oes 14/09/2015
PENNAETH, Ysgol Gynradd Sirol Ysgol-yr-Hafod Johnstown Dysgu Gydol Oes 14/09/2015
Swyddog Desg Gwasanaeth Llinell Flaen TGCh (12 mis dros dro) Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 07/08/2015
CYMHORTHYDD DYSGU LEFEL 1 Dysgu Gydol Oes 21/08/2015
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol) Dysgu Gydol Oes 10/08/2015
3 x CYNORTHWYYDD ADDYSGU DROS DRO, Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd Sant Joseff Dysgu Gydol Oes 17/08/2015
THERAPYDDION GALWEDIGAETHOL Gofal Cymdeithasol i Oedolion 07/08/2015
Hebryngwyr Croesfannau Ysgol (Wrth Gefn) Tai a Diogelwch y Cyhoedd 10/12/2015
GLANHAWR YSGOL Dysgu Gydol Oes 07/08/2015
CYMORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 - YSGOL ACTON Dysgu Gydol Oes 01/09/2015
Cynorthwyydd Addysgu YSGOL RHIWABON Dysgu Gydol Oes 11/08/2015
ATHRO/ATHRAWES CHWYTHBRENNAU Dysgu Gydol Oes 07/08/2015