Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 25 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 (Cymorth Unigol) Ysgol Y Grango Education 21/07/2016 16/08/2016
Rheolwr Y Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion Gofal Cymdeithasol i Oedolion 20/07/2016 12/08/2016
Ymgynghorydd Cwsmeriaid Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 20/07/2016 05/08/2016
Ymgynghorydd Cwsmeriaid Dros Dro x 2 Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 20/07/2016 05/08/2016
UWCH YMARFERYDD Gofal Cymdeithasol i Oedolion 20/07/2016 05/08/2016
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD, Ysgol Gynradd Rhosddu Education 20/07/2016 26/08/2016
Cydlynydd Gwaith Ieuenctid (C) Education 19/07/2016 15/08/2016
Cynorthwyydd Gweinyddu x 2 Education 19/07/2016 31/08/2016
CYMHORTHYDD CEFNOGI BUSNES Children's Social Care 19/07/2016 05/08/2016
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol) - Ysgol Gynradd Gymunedol Parc Borras Education 18/07/2016 12/08/2016
SWYDDOG PRESENOLDEB A CHEFNOGI TEULUOEDD - YSGOL UWCHRADD RHOSNESNI Education 15/07/2016 27/07/2016
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Bryn Alyn Education 14/07/2016 29/07/2016
3 x Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Uwchradd Darland Education 13/07/2016 08/08/2016
Glanhawr / Cynorthwyydd Parhaol x 2 Wrexham Commercial Services Ltd 11/07/2016 29/07/2016
CYNORTHWY-YDD LLYFRGELL Housing & Economy 11/07/2016 29/07/2016
Cymhorthydd Cefnogi Busnes - Gwasanaeth Cyfeirio Disgyblion Wrecsam Education 06/07/2016 14/09/2016
Swyddog Cyfiawnder Ieuenctid Education 28/06/2016 29/07/2016
Swyddog Datblygu Ymgysylltu Housing & Economy 28/06/2016 05/08/2016
Cydlynydd Monitro a Chyllid (FTT - EXT) Housing & Economy 25/05/2016 05/08/2016
Staff gofal a chefnogi wrth gefn Gofal Cymdeithasol i Oedolion 16/05/2016 31/12/2016
Hyfforddwr/Aseswr Cyfnod penodol Dros dro hyd at 12 mis Gofal Cymdeithasol i Oedolion 11/05/2016 05/08/2016
CYMHORTHYDD CEFNOGI BUSNES (LEFEL 3) Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 21/04/2016 05/08/2016
CYMHORTHYDD CEFNOGI BUSNES Children's Social Care 23/03/2016 29/07/2016
Gweithwyr Cymdeithasol Cofrestredig / Swyddogion Gwasanaethau Cymdeithasol Sesiynol Gofal Cymdeithasol i Oedolion 10/09/2015 31/12/2016
ATHRO/ATHRAWES 0.5 YSGOL GYNRADD BRONINGTON Education 24/06/2015 26/08/2016