Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 38 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Teitl y swydd Adran Dyddiadau cau
Gweithiwr Cefnogi Disgybl 1:1 Cymhorthydd Dysgu Lefel 1 Dysgu Gydol Oes 03/07/2015
3 x Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1, Ysgol Uwchradd Darland Dysgu Gydol Oes 10/07/2015
AIL HYSBYSEB - ATHRO/ATHRAWES CYFNOD SYLFAEN YSGOL BRYN TABOR Dysgu Gydol Oes 02/07/2015
Swyddog Coedyddiaeth Lles y Gymuned a Datblygu 10/07/2015
Aseswr Budd-daliadau Cyllid 03/07/2015
CYNORTHWYYDD ARLWYO - Ysgol Uwchradd Darland Dysgu Gydol Oes 01/07/2015
CYNORTHWYYDD CLERCAIDD (GWEINYDDIAETH A THREFNIADAETH – LEFEL 1) Darland High School Dysgu Gydol Oes 10/07/2015
CYMORTHYDDION DOSBARTH - Ysgol Bodhyfryd Dysgu Gydol Oes 01/07/2015
Swyddog Arholiadau Dysgu Gydol Oes 01/07/2015
ATHRO / ATHRAWES X 1 - Ysgol Sant Christopher Dysgu Gydol Oes 17/07/2015
ATHRO CYFNOD ALLWEDDOL 2 Dysgu Gydol Oes 03/07/2015
CYNORTHWYYDD ADDYSGU LEFEL 1, Ysgol Gynradd Deiniol Dysgu Gydol Oes 06/07/2015
Cymhorthydd Dysgu Lefel 1, Ysgol Maelor, Llannerch Banna Dysgu Gydol Oes 13/07/2015
Cymhorthwyr Addysgu Lefel 1, Ysgol Gynradd Alexandra Dysgu Gydol Oes 06/07/2015
Lefel 4 (Gweinyddu a Threfnu) LO 5 Dysgu Gydol Oes 01/07/2015
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD (2 SWYDD) - YSGOL ACTON Dysgu Gydol Oes 10/07/2015
Cynorthwyydd Addysgu Ymyrraeth Rhifedd-Ysgol Uwchradd Darland Dysgu Gydol Oes 02/07/2015
GWEITHWYR CRECHE WRTH GEFN Plant a Phobl Ifanc - Atal a Gofal Cymdeithasol 10/07/2015
Hebryngwyr Croesfannau Ysgol (Wrth Gefn) Tai a Diogelwch y Cyhoedd 10/12/2015
Gofalwr / wraig Dysgu Gydol Oes 08/07/2015
Hebryngwr Croesfannau Ysgol Environment 17/07/2015
Gweithwyr Cymdeithasol Cofrestredig Plant a Phobl Ifanc - Atal a Gofal Cymdeithasol 10/07/2015
SWYDDOG DATBLYGU RYGBI - YSGOL MORGAN LLWYD Dysgu Gydol Oes 03/07/2015
ATHRO/ATHRAWES 0.5 YSGOL GYNRADD BRONINGTON Dysgu Gydol Oes 03/07/2015
ATHRO SGILIAU CYMDEITHASOL A CHYFATHREBU MEWN DARPARIAETH AG IDDO ADNODDAU MEWN YSGOL GYNRADD YN Y BRIF FFRWD - The Rofft Dysgu Gydol Oes 09/07/2015
ATHRO SGILIAU CYMDEITHASOL A CHYFATHREBU - YSGOL GYNRADD Y ROFFT Dysgu Gydol Oes 09/07/2015
ATHRO CYFNOD ALLWEDDOL DAY (DROS DRO) - Ysgol Gynradd Sirol Brynteg Dysgu Gydol Oes 10/07/2015
ATHRO / ATHRAWES KS2 (Blwyddyn 3) - Ysgol Gynradd Gymunedol Gwenfro Dysgu Gydol Oes 02/07/2015
ATHRO IAITH A LLEFERYDD - YSGOL RHOSNESNI Dysgu Gydol Oes 01/07/2015
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1, Ysgol Gynradd Holt Dysgu Gydol Oes 01/07/2015
CYMORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 - YSGOL ACREFAIR Dysgu Gydol Oes 08/07/2015
CYMHORTHYDD DYSGU LEFEL 1 - YSGOL GYNRADD Y ROFFT Dysgu Gydol Oes 09/07/2015
GYNORTHWYYDD ADDYSGU LEFEL 2 - Ysgol Gynradd Gymunedol Gwenfro Dysgu Gydol Oes 02/07/2015
CYNORTHWYYDD ADDYSGU LEFEL 2 (2 posts) - Ysgol Gynradd Gymunedol Gwenfro Dysgu Gydol Oes 02/07/2015
SWYDDOG CYLLIAD RHANBARTHOL TRAC 11-24 Dysgu Gydol Oes 09/07/2015
SWYDDOG MONITRO A CYDYMFFURFIO RHANBARTHOL TRAC 11-24 Dysgu Gydol Oes 09/07/2015
RHEOLWR RHANBARTHOL TRAC 11- 24 Dysgu Gydol Oes 09/07/2015
Gweithiwr Cymorth Ieuenctid– Lefel Gyntaf Dysgu Gydol Oes 09/07/2015