Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 26 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
SWYDDOG CYNORTHWYOL I LYWODRAETHWYR Addysg 24/07/2017 31/07/2017
2 x CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol) -Ysgol Gynradd Parc Acton Addysg 24/07/2017 04/09/2017
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Gynradd Sirol Brynteg Addysg 21/07/2017 08/09/2017
LEFEL CYMHORTHYDD ADDYSGU 1 - Ysgol Gynradd Rofft Addysg 21/07/2017 06/09/2017
GWEITHWYR CRECHE WRTH GEFN (CAS-EXT) Gofal Cymdeithasol i Blant 20/07/2017 04/08/2017
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD Addysg 20/07/2017 31/08/2017
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Gynradd Gymunedol Alexandra Addysg 19/07/2017 28/08/2017
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 Addysg 18/07/2017 28/08/2017
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Rhiwabon Addysg 17/07/2017 11/08/2017
Plastrwr Tai a'r Economi 17/07/2017 04/08/2017
Gyrrwr Parhaol / Gweithredwr Adeiladu Cyffredinol Tai a'r Economi 17/07/2017 04/08/2017
Mentoriaid Ymgysylltu â Phobl Ifanc Addysg 13/07/2017 11/08/2017
Cymhorthydd Cefnogi Busnes Addysg 13/07/2017 11/08/2017
PLYMWR NWY Tai a'r Economi 13/07/2017 28/07/2017
Cynorthwyydd Tai Tai a'r Economi 11/07/2017 28/07/2017
Rheolwr Ystâd Tai a'r Economi 11/07/2017 28/07/2017
SWYDDI YMARFERYDD TEULUOEDD X 2 (FTT-EXT) Gofal Cymdeithasol i Blant 11/07/2017 28/07/2017
Cymhorthydd Dysgu Lefel 1 - Ysgol Maelor Addysg 10/07/2017 01/09/2017
PENNAETH - Ffederasiwn Ysgolion Dyffryn Dyfrdwy Addysg 10/07/2017 13/09/2017
Gweler yr hysbyseb llawn sydd ynghlwm am wybodaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion 04/07/2017 24/07/2017
Seicolegydd Addysg Prif Raddfa Addysg 29/06/2017 26/07/2017
GWEITHIWR CEFNOGI UNED UCHAFU INCWM (PTT-EXT) Cyllid 15/06/2017 04/08/2017
Dysgu a Ymarferydd Datblygu (Sesiynol) Addysg 12/06/2017 31/07/2017
Gweithwyr Cymdeithasol Cofrestredig / Swyddogion Gwasanaethau (CAS-EXT) Gofal Cymdeithasol i Oedolion 26/05/2017 30/09/2017
UWCH WEITHIWR CEFNOGI Gofal Cymdeithasol i Oedolion 16/05/2017 24/07/2017
Hyfforddwr Achlysurol Addysg 24/01/2017 31/07/2017