Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 48 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
Cymhorthydd Goruchwylio Canol Dydd - Ysgol Gynradd Acton (PTP - EXT) Education 29/09/2016 12/10/2016
Ymarferydd Dysgu a Datblygu Education 29/09/2016 28/10/2016
Cymhorthydd Addysgu – Lefel 1 Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair Education 28/09/2016 06/10/2016
Athro/Athrawes Saesneg - Ysgol Bryn Alyn Education 28/09/2016 14/10/2016
Athrawes Education 27/09/2016 14/10/2016
GWEINYDDU A THREFNIADAETH LEFEL 3 - Ysgol Maelor Education 27/09/2016 21/10/2016
Hysbyseb Education 26/09/2016 14/10/2016
Gweithiwr Plant a Theuluoedd (PTT-EXT) Children's Social Care 23/09/2016 07/10/2016
Swyddog Lles - Tîm 'TRAC' Education 23/09/2016 07/10/2016
Athro Cerddoriaeth Peripatetig (Piano, Allweddellau a Llais),Ysgol Uwchradd Darland ( Education 23/09/2016 03/10/2016
Cymhorthydd Dosbarth Lefel 4 Cymorth a Darparu - Ysgol Bro Alun Education 23/09/2016 06/10/2016
Pennaeth Adran - Gofal Cymdeithasol i Blant (FTP-EXT) Children's Social Care 22/09/2016 14/10/2016
COGYDD MEWN GOFAL SYMUDOL Housing & Economy 21/09/2016 07/10/2016
Gweithiwr Cymdeithasol Lefel 2/3 Gofal Cymdeithasol i Oedolion 21/09/2016 07/10/2016
Glanhawr Parhaol Wrexham Commercial Services Ltd 21/09/2016 07/10/2016
Rheolwr/aig Tim Cynorthwyol-Tim Cefnogi Teuluoedd Children's Social Care 21/09/2016 07/10/2016
Swyddog Datblygo a Hyfforddiant Staff Gofal Plant (FTT-EXT) Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 20/09/2016 07/10/2016
Derbynnydd/Clerc - Ysgol Rhosnesni Education 19/09/2016 30/09/2016
Glanhawr Parhaol Wrexham Commercial Services Ltd 19/09/2016 07/10/2016
Athro/Athrawes Ymgynghorol Addysg Gynnar Education 16/09/2016 07/10/2016
Glanhawr Parhaol - Ysgol Gynradd Acton Park (PTP-EXT) Wrexham Commercial Services Ltd 16/09/2016 30/09/2016
Athro dosbarth parhaol llawn amser Education 15/09/2016 03/10/2016
Cymhorthydd Dosbarth Lefel 2, Ysgol Bodhyfryd Education 15/09/2016 29/09/2016
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD - Ffordd Clawdd Wat Education 15/09/2016 30/09/2016
Gweithwyr Glanhau, Ystad Ddiwydiannol Wrecsam Wrexham Commercial Services Ltd 14/09/2016 30/09/2016
Glanhawr Parhal, Ysgol Bro Alun, Gwersyllt Wrexham Commercial Services Ltd 14/09/2016 30/09/2016
GWEITHIWR PROSIECT x3 Gofal Cymdeithasol i Oedolion 14/09/2016 30/09/2016
Gweithiwr Cymdeithasol Cofrestredig Lefel 3/4 Gofal Cymdeithasol i Oedolion 14/09/2016 30/09/2016
Gweithwyr Cefnogi x 4 Gofal Cymdeithasol i Oedolion 14/09/2016 30/09/2016
Athro Daearyddiaeth Education 14/09/2016 03/10/2016
Therapydd Galwedigaethol Gofal Cymdeithasol i Oedolion 14/09/2016 07/10/2016
Cymhorthydd Dysgu Lefel 1 (2 swydd)-Ysgol Maelor Llannerch Banna Education 13/09/2016 30/09/2016
Cymhorthydd Dysgu Lefel 1, Cyfnod Mamolaeth - Hafod Y Wern Education 13/09/2016 30/09/2016
Athro Cyfnod-Sylfaen Education 13/09/2016 30/09/2016
Athro/Athrawes Ymddygiad Anghenion Ychwanegol - Ysgol Sant Christopher (FTP-EXT) Education 13/09/2016 30/09/2016
Ymarferydd Gweithdy Celf Achlysurol - (PTT-EXT) Housing & Economy 12/09/2016 30/09/2016
CYNORTHWY-YDD DYSGU LEFEL 1 Education 09/09/2016 03/10/2016
Cymhorthydd Goruchwylio Canol Dydd - Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair Education 09/09/2016 07/10/2016
Technegydd Dylunio a Thechnoleg - Ysgol Maelor, Llannerch Banna Education 09/09/2016 21/10/2016
Athro - Ysgol Gynradd Gymunedol Holt Education 09/09/2016 07/10/2016
CYMHORTHYDD CEFNOGI BUSNES Gofal Cymdeithasol i Oedolion 25/07/2016 07/10/2016
UWCH YMARFERYDD Gofal Cymdeithasol i Oedolion 20/07/2016 07/10/2016
Rheolwr Categori Cyllid 11/07/2016 30/09/2016
CYFREITHIWR Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 08/06/2016 17/10/2016
Staff gofal a chefnogi wrth gefn Gofal Cymdeithasol i Oedolion 16/05/2016 31/12/2016
Swyddog Seremoni Dros Dro Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 04/05/2016 30/09/2016
Gweithwyr Cymdeithasol Cofrestredig / Swyddogion Gwasanaethau Cymdeithasol Sesiynol Gofal Cymdeithasol i Oedolion 10/09/2015 31/12/2016
CYMHORTHWYR GOFAL PLANT MEITHRINFA SPROUTS Education 20/05/2015 30/09/2016