Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Warden Symudol x 2 (FTT-EXT)

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Warden Symudol x 2 (FTT-EXT)

Dros dro tan 30/09/2019

Rydym yn recriwtio ar gyfer ein tîm hynod gymhellol, arloesol o Wardeniaid symudol ar hyn o bryd. Rydym angen pobl frwdfrydig ac ymrwymedig i ymuno ag adran flaengar. Ydych chi’n trin pobl gyda gofal, angerdd a pharch? Os felly, gallai hon fod yn swydd berffaith i chi. Rydym yn gwybod bod galluogi pobl i fod yn annibynnol a pharhau i fyw lle maent yn teimlo'n fwyaf cyfforddus yn gallu eu helpu i fwynhau bywyd iachach, mwy cyflawn a gallwch chwarae rhan allweddol i'w helpu i wneud hyn.

Byddwch yn cefnogi, annog a galluogi annibyniaeth pobl hŷn drwy ddarparu gwasanaethau cefnogi warden i unigolion sy’n byw yn eu cartrefi eu hunain, yn unol â’u hanghenion sydd angen cefnogaeth yn ôl asesiad.

Byddwch hefyd yn gyfrifol am ddiogelwch cynlluniau tai gwarchod, yn cydlynu cynnal y cynlluniau ac yn cyflawni dyletswyddau domestig i sicrhau eu gweithrediad.

Bydd dyddiau gwaith dros 5 diwrnod penodol, bydd un diwrnod ar benwythnos.

I gael pecyn cais, cysylltwch â’r Ganolfan Gwasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY, drwy ffonio 01978 292012 / Cyfnewid Testun: 18001 01978 292012, neu anfonwch neges e-bost at hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawrlwytho a llenwi’r ffurflen gais PDF sydd ar gael ar y wefan.

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran.

DYDDIAD CAU: Dydd Gwener, 31/05/2019

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 31/05/2019
Cyflog/Graddfa: G05 - £19,171- £19,945 per annum
Cyfnod Llawn Amser Dros Dro
Adran Tai a'r Economi
Cyfeirnod 04070
Dyddiad Postio 09/04/2019

Hysbysebu