Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

PENNAETH - YSGOL UWCHRADD DARLAND

Hysbysebu

Manylion Swyddi

PENNAETH - YSGOL UWCHRADD DARLAND

PENNAETH WRECSAM, GOGLEDD CYMRU ISR L27 – L33

Ar gyfer mis Medi 2019 neu cyn gynted â phosibl Llawn Amser, Parhaol

Am fanylion pellach am y swydd, gweler yr hysbyseb llawn sy’n atodedig.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 21/05/2019
Cyflog/Graddfa: £75,735 - £87,732
Cyfnod Llawn Amser
Adran Addysg
Cyfeirnod Ad 04073
Dyddiad Postio 09/04/2019
Ymlyniad

Hysbysebu