Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen, Ysgol Llanarmon (FTT-EXT)

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen, Ysgol Llanarmon (FTT-EXT)

Ysgol Llanarmon Dyffryn Ceiriog Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen – cyfnod mamolaeth Llawn Amser MPR/UPR Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Llangollen, Wrecsam LL20 7LB 01691 600278/718426 mailbox@llanarmondc-pri.wrexham.sch.uk Pennaeth: Mrs Olwen Corben

Mae'r Corff Llywodraethol eisiau penodi athro/athrawes Cyfnod Sylfaen dros gyfnod mamolaeth i ddechrau diwedd mis Medi 2019.

Bydd y person a apwyntir yn frwdfrydig ac yn meddu ar y sgiliau perthnasol i ymuno â’r tim gweithgar sydd yma. Ysgol naturiol Gymraeg yw Ysgol Llanarmon Dyffryn Ceiriog, ym mhen uchaf Dyffryn Ceiriog sydd yn cynnig addysg ddwyieithog. Gallwn gynnig awyrgylch ac ethos hyfryd ymysg y staff a’r plant sydd wedi cyfrannu’n helaeth at lwyddiant yr ysgol. Mae’r ysgol yn ran o ffederasiwn efo Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog. Gwahoddir ceisiadau gan athrawon rhugl ac hyderus gyda eu Cymraeg

Am fwy o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â'r Pennaeth ar y rhif uchod.

I wneud cais: lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais PDF sydd ar gael ar y wefan neu cysylltwch â Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG neu ffoniwch 01978 292012 neu e-bostiwch schoolshrservicecentre@wrexham.gov.uk DYCHWELWCH Y FFURFLEN GAIS WEDI’I CHWBLHAU YN UNIONGYRCHOL I’R PENNAETH YN YR YSGOL Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo eu hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol neu oedran Noder fod yr holl swyddi mewn ysgolion yn ddibynnol ar wiriad DBS uwch (Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)

Mae'r swydd hon yn amodol ar gofrestru gyda Cyngor y Gweithlu Addysg.

Dyddiad Cau: Dydd Llun 9 Medi 2019

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 09/09/2019
Cyflog/Graddfa: MPR/UPR
Cyfnod
Adran Addysg
Cyfeirnod 04256
Dyddiad Postio 24/07/2019

Hysbysebu