Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynorthwyydd Arlwyo

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Cynorthwyydd Arlwyo

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Asedau a Datblygiad Economaidd

Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol,

GWENFRO

L02 pwyntiau 7 £8.55 yr awr 10 awr yr wythnos, yn ystod y tymor yn unig

Rydym am benodi cynorthwyydd arlwyo parhaol i gynorthwyo â dyletswyddau yn y gegin a’r ystafell fwyta yn yr ysgol uchod. Prif Ddyletswyddau i gynnwys :-

1 – Paratoi diodydd a bwyd sylfaenol e.e. paratoi llysiau, eitemau salad, a ffrwythau ac ati. 2 – Coginio syml e.e. paratoi byrbrydau 3 - Dyletswyddau cyffredinol y gegin a’r ystafell fwyta e.e. golchi’r llestri, symud byrddau a chadeiriau’r ystafell fwyta, a chlirio’r ystafell fwyta. 4 – Glanhau’r gegin, yr offer, a chyffiniau’r gegin. 5 – Gwneud unrhyw ddyletswyddau eraill sy’n cyfateb â natur gyffredinol a graddfa’r swydd yn ôl y Cogydd ar ddyletswydd.

Cewch lenwi ffurflen gais ar-lein neu ofyn am becyn cais oddi wrth: Susan Thomas, Adain Gwasanaethau Cefnogol, Adran Tai a’r Economi, Ffordd Rhuthun, Wrecsam. LL13 7TU -Rhif ffôn: 01978 315647.

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo’u hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol neu oedran.

DYDDIAD IAU: 25/01/2019

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 25/01/2019
Cyflog/Graddfa: £8.55 per hour
Cyfnod Adeg Tymor
Adran Tai a'r Economi
Cyfeirnod 03858
Dyddiad Postio 07/01/2019

Hysbysebu