Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynorthwy-ydd Arlwyo Clwb Brecwast

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Cynorthwy-ydd Arlwyo Clwb Brecwast

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Asedau a Datblygiad Economaidd

Cynorthwy-ydd Arlwyo Clwb Brecwast Parhaol GWENFRO

L02 pwyntiau 7 £8.55 5 awr yr wythnos, yn ystod y tymor yn unig

Rydym am benodi cynorthwy-ydd arlwyo parhaol i arlwyo ar gyfer y disgyblion sy’n mynychu’r clwb brecwast yn yr ysgol uchod.

Prif Ddyletswyddau i gynnwys:-

1 – Paratoi bwyd sylfaenol a diodydd e.e. paratoi grawnfwyd, tost a ffrwythau. 2 – Dyletswyddau cyffredinol y gegin e.e. golchi’r llestri, glanhau’r cownter gweini bwyd. 3 – Glanhau’r gegin, yr offer a chyffiniau’r gegin 4 – Gwneud unrhyw ddyletswyddau eraill sy’n cyfateb â natur gyffredinol a graddfa’r swydd yn ôl cyfarwyddyd y Cogydd ar ddyletswydd. 5 – Deddfwriaeth lechyd a diogelwch.

Cewch lenwi ffurflen gais ar-lein neu ofyn am becyn cais gan: Susan Thomas, Adran Tai a’r Economi, Ffordd Rhuthun, Wrecsam. LL13 7TU. Rhif ffôn: 01978 315647.

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo’u hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol neu oedran.

DYDDIAD CAU : 25/01/2019

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 25/01/2019
Cyflog/Graddfa: £8.55 per hour
Cyfnod Adeg Tymor
Adran Tai a'r Economi
Cyfeirnod 03859
Dyddiad Postio 07/01/2019

Hysbysebu