Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 29 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 (PTP - EXT) Addysg 22/03/2019 29/03/2019
Gweithiwr Cymdeithasol/Asesydd Budd Pennaf (BIA) Lefel 3 Gofal Cymdeithasol i Oedolion 21/03/2019 05/04/2019
Gweithiwr Cymdeithasol Lefel 2/3 Tîm Diogelu a Threfniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid (DOLS) Gofal Cymdeithasol i Oedolion 21/03/2019 05/04/2019
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Uwchradd Rhosnesni Addysg 20/03/2019 08/04/2019
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Min y Ddôl (PTT - EXT) Addysg 20/03/2019 05/04/2019
Swyddog Cyfranogi ac Ymgysylltu - (FTT - EXT) Tai a'r Economi 20/03/2019 05/04/2019
Cymhorthydd Cymorth i Fyfyrwyr – Ymddygiad a Chynhwysiant Addysg 19/03/2019 25/03/2019
Dirprwy Bennaeth Addysg 19/03/2019 07/05/2019
Mentor Cyflogaeth Cymunedol (PTT - EXT) Gofal Cymdeithasol i Blant 19/03/2019 05/04/2019
Swyddog Perfformiad a Datblygu Gweithlu Teuluoedd yn Gyntaf Gofal Cymdeithasol i Blant 18/03/2019 05/04/2019
SWYDDOG PWYLLGORAU (GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD) Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 15/03/2019 05/04/2019
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CLWB BRECWAST / CANOL DYDD WRTH GEFN Addysg 15/03/2019 05/04/2019
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD - Ysgol Bwlchgwyn Addysg 15/03/2019 05/04/2019
PENNAETH (Ysgol Gyfrwng Gymraeg) - Ysgol Min Y Ddol Addysg 15/03/2019 29/03/2019
CYFREITHIWR GOFAL PLANT - (FTP - EXT) Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 13/03/2019 29/03/2019
GOFALWR x 2, Ysgol Bryn Alyn Addysg 12/03/2019 27/03/2019
Therapyddion Galwedigaethol Gofal Cymdeithasol i Oedolion 12/03/2019 29/03/2019
Swyddog Gofal Plant - (FTP - EXT) Gofal Cymdeithasol i Blant 12/03/2019 29/03/2019
Athro/Athrawes Dros Dro (2 swydd) Addysg 12/03/2019 29/03/2019
Athro Llawn Amser Blynyddoedd 5/6 Addysg 12/03/2019 29/03/2019
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD - Ysgol Eyton Addysg 06/03/2019 29/03/2019
ATHRO/ATHRAWES DOSBARTH DARPARIAETH AG ADNODDAU, Ysgol Gynradd Gymunedol Parc, Llai Addysg 06/03/2019 26/03/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 4 Addysg 06/03/2019 25/03/2019
Athro / Athrawes Cyfnod Sylfaen Dros Dro - Ysgol Gynradd Gymunedol Gwenfro Addysg 04/03/2019 28/03/2019
Gweithiwr Cefnogi Tîm Dyletswydd Argyfwng Gofal Cymdeithasol i Oedolion 14/02/2019 19/04/2019
Ymgynghorydd Gwasanaethau Cefnogaeth a Chwsmeriaid (FTP-EXT) Tai a'r Economi 13/02/2019 29/03/2019
Gweithiwr Cymdeithasol - Gofal Cymdeithasol i Blant Gofal Cymdeithasol i Blant 31/01/2019 05/04/2019
HEBRYNGWR CROESFAN YSGOL Yr Amgylched a Chynllunio 10/12/2018 29/03/2019
HEBRYNGWR CROESFAN YSGOL Yr Amgylched a Chynllunio 23/08/2018 12/04/2019