Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gyrrwr Fan Ddosbarthu Wrth Gefn

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Gyrrwr Fan Ddosbarthu Wrth Gefn

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer swydd fel Gyrrwr Fan Ddosbarthu Wrth Gefn i Wasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Wrecsam.

Bydd oriau gwaith yn cael eu cynnig ar sail "yn ôl y galw”.

Prif ddyletswyddau’r swydd fydd darparu gwasanaeth danfon a chasglu dibynadwy ar gyfer llyfrgelloedd ym Mwrdeistref Sirol Conwy, Sir Ddinbych a Sir y Fflint.

Am drafodaeth anffurfiol neu ragor o wybodaeth cysylltwch â Debbie Williams, Swyddog y Gwasanaeth Llyfrgelloedd ar 01978 292090 neu Shan Cooper, Swyddog Arweiniol Llyfrgelloedd ar 01978 292614

I gael pecyn cais, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY, dros y ffôn 01978 292012/Tecstio 18001 01978 292012, neu anfonwch e-bost at hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawr lwythwch a llenwch y ffurflen gais pdf sydd ar gael ar y wefan.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 25/01/2019
Cyflog/Graddfa: £8.55 - £8.82 per hour
Cyfnod Rhan Amser
Adran Tai a'r Economi
Cyfeirnod 03862
Dyddiad Postio 07/01/2019

Hysbysebu