Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Hebryngwr Ysgol Wrth Gefn

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Hebryngwr Ysgol Wrth Gefn

Yn ystod y tymor yn unig Oriau Amrywiol - i gyfateb â hyd bob siwrnai berthnasol

Byddwch yn gyfrifol am oruchwylio a gofal disgyblion sy’n defnyddio cludiant ysgol am ddim a ddarperir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn unol â meini prawf yr Awdurdod Addysg Lleol (AALl).

Gall ymgeiswyr llwyddiannus ymgeisio am swyddi’r Hebryngwyr Ysgol parhaol fel yr hysbysebir amdanynt yn y dyfodol..

Mae pob swydd yn destun gwiriad manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

I gael pecyn cais, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY, dros y ffôn 01978 292012/Tecstio 18001 01978 292012, neu anfonwch e-bost at hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawr lwythwch a llenwch y ffurflen gais pdf sydd ar gael ar y wefan.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 25/01/2019
Cyflog/Graddfa: £8.55 per hour
Cyfnod Adeg Tymor
Adran Yr Amgylched a Chynllunio
Cyfeirnod 03867
Dyddiad Postio 08/01/2019

Hysbysebu