Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

CYMHORTHYDD CEFNOGI BUSNES

Hysbysebu

Manylion Swyddi

CYMHORTHYDD CEFNOGI BUSNES

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Gwasanaeth Cynhwysiant Addysg Stryt y Lampint Wrecsam LL11 1AR

CYMHORTHYDD CEFNOGI BUSNES 37 awr yr wythnos Graddfa G03 - £17,711 - £18,065 y flwyddyn Contract Parhaol

I ddechrau ym mis Medi 2019.

Mae angen Cymhorthydd Gweinyddol cymhellol i fod yn aelod gwerthfawr o dîm y Gwasanaeth Cynhwysiant Addysg. Diben y swydd yw cefnogi rhediad effeithiol yr adran o ddydd i ddydd a darparu cefnogaeth weinyddol lawn i'r tîm.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dangos:

- safon dda o addysg - sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol - sgiliau TG medrus - gallu gweithio mewn amgylchedd cyfrinachol - sgiliau gwasanaeth cwsmer rhagorol

I gael rhagor o fanylion cysylltwch â: Sian Walton-Jones, Rheolwr Asesu Statudol ar 01978 295493.

I gael pecyn cais, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY, dros y ffôn 01978 292012/Tecstio 18001 01978 292012, neu anfonwch e-bost at hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawr lwythwch a llenwch y ffurflen gais pdf sydd ar gael ar y wefan. Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 28/08/2019
Cyflog/Graddfa: £17,711 - £18,065 per annum
Cyfnod Llawn Amser
Adran Addysg and Early Intervention
Cyfeirnod 04262
Dyddiad Postio 30/07/2019

Hysbysebu