Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 24 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
Gweithwyr Cefnogi Plant Tu Allan i Oriau Gwaith - (Dros Dro) Gofal Cymdeithasol 29/11/2019 13/12/2019
Arweinydd Gwasanaeth – Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru Gofal Cymdeithasol 28/11/2019 13/12/2019
SWYDDOG CYNLLUNIO A CHOMISIYNU Gofal Cymdeithasol 28/11/2019 13/12/2019
Goruchwyliwr Tai a'r Economi 27/11/2019 13/12/2019
Gweithwyr Cymdeithasol Ymgynghorol Gofal Cymdeithasol 27/11/2019 13/12/2019
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 x 2, Ysgol Rhiwabon Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 27/11/2019 11/12/2019
CYMORTH ADNODD CWRICWLWM LEFEL 2 Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 26/11/2019 13/12/2019
CYMHORTHYDD TALIADAU TAI Tai a'r Economi 26/11/2019 13/12/2019
Gweithiwr Cymdeithasol - IRT Gofal Cymdeithasol 26/11/2019 13/12/2019
Gweithiwr Chwarae Cymunedol Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 26/11/2019 03/01/2020
Arolygydd Technegol Trydanol x2 (FT-EXT) Tai a'r Economi 25/11/2019 13/12/2019
Swyddog Cynllunio Ardal Gwasanaethau Cynllunio a Rheoleiddio 25/11/2019 13/12/2019
Swyddog Cyswllt Tenantiaid Tai a'r Economi 25/11/2019 13/12/2019
Gweithiwr Cefnogi Teuluoedd - Cyfarfodydd Gofal Cymdeithasol 25/11/2019 03/01/2020
Gweithiwr Chwarae Cymunedol Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 25/11/2019 03/01/2020
Ysgrifennydd Ysgol,(Gweinyddu a Threfniadaeth Lefel 3) Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 21/11/2019 11/12/2019
Uwch Swyddog Perfformiad, Gwelliannau a Phartneriaethau (Partneriaethau) (FTP-EXT) Adran y Prif Weithredwr - Gwasanaeth Cefnogi 20/11/2019 20/12/2019
PENNAETH GWASANAETH: DIGIDOL Llywodraethu a Gwasanaethau Cwsmeriaid 20/11/2019 13/12/2019
Athro/Athrawes Saesneg, Darland (FTT-EXT) Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 20/11/2019 09/12/2019
Swyddog Cefnogi’r Lluoedd Arfog Adran y Prif Weithredwr - Gwasanaeth Cefnogi 18/11/2019 13/12/2019
Uwch weithiwr cymorth Gofal Cymdeithasol 12/11/2019 13/12/2019
Tîm Cwnsela ‘Outside In’ Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 12/08/2019 31/12/2019
SWYDDOG GOFAL PLANT PRESWYL (FTP/PTP - EXT) Gofal Cymdeithasol 16/07/2019 13/12/2019
Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Plant Dan Ofal a Gadael Gofal Gofal Cymdeithasol 22/11/2018 13/12/2019