Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cymhorthydd Addysgu Lefel 1

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Cymhorthydd Addysgu Lefel 1

Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 5.5 awr (1 diwrnod) Cyflog GO3 - £2,147 Yn ystod y tymor yn unig heb unrhyw wyliau yn ystod y tymor

Cymhorthydd Addysgu 11 awr (2 diwrnod) Lefel 1

I ddechrau cyn gynted â phosibl, tan 31 Mawrth 2020 i ddechrau.

Mae'r Corff Llywodraethu yn dymuno penodi Cymhorthydd Addysgu hyblyg, brwdfrydig, a llawn cymhelliant i weithio o fewn ein hadran Blynyddoedd Cynnar.

Mae'r swydd hon yn amodol ar gofrestru gyda Cyngor y Gweithlu Addysg.

I wneud cais: lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais PDF sydd ar gael ar y wefan neu cysylltwch â Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG neu ffoniwch 01978 292012 Cyfnewid Testun 18001 neu e-bostiwch schoolshrservicecentre@wrexham.gov.uk DYCHWELWCH Y FFURFLEN GAIS WEDI’I CHWBLHAU YN UNIONGYRCHOL I’R PENNAETH YN YR YSGOL Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo eu hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol neu oedran Noder fod yr holl swyddi mewn ysgolion yn ddibynnol ar wiriad DBS uwch (Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)

DYDDIAD CAU: 9am 25 Tachwedd 2019

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 25/11/2019
Cyflog/Graddfa: £2,147
Cyfnod
Adran Addysg ac Ymyrraeth Gynnar
Cyfeirnod 04509
Dyddiad Postio 08/11/2019
Ymlyniad

Hysbysebu