Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

ATHRO - YSGOL GYNRADD GATHOLIG Y SANTES FAIR, WRECSAM

Hysbysebu

Manylion Swyddi

ATHRO - YSGOL GYNRADD GATHOLIG Y SANTES FAIR, WRECSAM

YSGOL GYNRADD GATHOLIG Y SANTES FAIR, WRECSAM

ATHRO (Swydd Barhaol)

Mewn Dosbarth Cyfnod Sylfaen Blwyddyn 1 i ddechrau

Graddfa Gyflog: M.P.R / U.P.R YN YSTOD Y TYMOR YN UNIG HEB UNRHYW WYLIAU YN YSTOD Y TYMOR I ddechrau ar 1 Medi 2019

Byddai ymgeisydd Catholig yn ddymunol ond nid yn hanfodol

Mae Ysgol y Santes Fair yn ysgol gymunedol hapus, ofalgar a chynhwysol dros ben lle caiff pawb eu gwerthfawrogi fel unigolion.

Mae Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair yn dymuno penodi athro brwdfrydig, dynamig a chreadigol i ymuno â'n tîm ymroddedig ac arloesol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus:

 yn dangos disgwyliadau uchel o’r holl ddysgwyr er mwyn sicrhau profiadau addysgu a dysgu effeithiol  yn athro angerddol, creadigol ac ysbrydoledig sydd wedi ymrwymo i’w ddatblygiad proffesiynol ei hun  Wedi cael profiad diweddar o ddarparu cwricwlwm creadigol ac arloesol ac ymwybyddiaeth o addysgeg effeithiol a datblygiadau o fewn y cwricwlwm yng Nghymru.  Dangos disgwyliadau uchel a dealltwriaeth o’r amrywiaeth eang o anghenion dysgu sydd gan blant.  Dangos sgiliau cyfathrebu rhagorol a gallu gweithio’n dda fel rhan o gymuned ysgol gyfan  Bod wedi ymrwymo i’r defnydd o, a datblygiad technoleg ddigidol.

Nodwch: Mae’r swydd hon yn amodol ar gofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg. Mae croeso i ddarpar ymgeiswyr ymweld â’r ysgol ddydd Iau, 23 Mai am 4pm Anfonwch e-bost i mailbox@stmarys-wxm-pri.wrexham.sch.uk i ddweud y byddwch yn dod, neu ffoniwch yr ysgol ar 01978 352406.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Llun, 3 Mehefin am hanner dydd Tynnu Rhestr Fer: Dydd Mawrth 4 Mehefin Arsylwi Gwersi: Dydd Llun 10 a dydd Iau 13 Mehefin (yn lleoliad yr ymgeisydd ei hun). Cyfweliadau yn dilyn llwyddiant ar ôl arsylwi gwers: dydd Gwener 14th Mehefin

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 03/06/2019
Cyflog/Graddfa: MPR/UPR
Cyfnod Llawn Amser
Adran Addysg
Cyfeirnod Ad 04085
Dyddiad Postio 24/04/2019

Hysbysebu