Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Santes Fair

Hysbysebu

Manylion Swyddi

CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Santes Fair

CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 Gradd G03 £11,709 - £11,943 y flwyddyn 30 awr yr wythnos

YN YSTOD Y TYMOR YN UNIG YN OGYSTAL Â 2 DDIWRNOD YCHWANEGOL

I ddechrau mis Medi 2019

Mae’r Corff Llywodraethu yn awyddus i benodi Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 i weithio dan gyfarwyddyd uniongyrchol staff addysgu/uwch i gefnogi disgyblion iau.

Bydd yr ymgeisydd: • Yn broffesiynol ac yn ymwybodol o gôd ymddygiad Cyngor y Gweithlu Addysg • Yn hyblyg ac yn chwaraewr tîm • Yn meddu ar brofiad o dechnegau Asesu ar gyfer Dysgu • Yn meddu ar wybodaeth ragorol o dechnegau rheoli ymddygiad yn gadarnhaol • Yn meddu ar brofiad o gefnogi disgyblion a rhoi adborth ar eu gwaith • Yn awyddus i ddatblygu eu hunain yn broffesiynol

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â'r Pennaeth ar y rhif uchod.

LLENWCH Y FFURFLEN GAIS A’I DYCHWELYD YN UNIONGYRCHOL AT BENNAETH YR YSGOL.

Mae'r swydd hon yn amodol ar gofrestru gyda Cyngor y Gweithlu Addysg.

I wneud cais: lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais PDF sydd ar gael ar y wefan neu cysylltwch â Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG neu ffoniwch 01978 292012 Cyfnewid Testun 18001 neu e-bostiwch schoolshrservicecentre@wrexham.gov.uk

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran.

Nodwch fod angen gwiriad manylach y DBS (y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) ar gyfer pob swydd yn yr ysgol.

DYDDIAD CAU: Dydd Mawrth 3 Medi am 12 (Hanner Dydd)

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 03/09/2019
Cyflog/Graddfa: £11,709 - £11,943
Cyfnod Rhan Amser
Adran Addysg and Early Intervention
Cyfeirnod Ad 04265
Dyddiad Postio 02/08/2019

Hysbysebu