Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

CYMHORTHYDD TALIADAU TAI

Hysbysebu

Manylion Swyddi

CYMHORTHYDD TALIADAU TAI

TAI A'R ECONOMI

CYMHORTHYDD TALIADAU TAI

CYFLOG £18,426-£17-18,795 pro rata y flwyddyn

15 awr yr wythnos

Dros dro am 12 mis

Mae’r swydd hon o fewn y Gwasanaethau Tai i brosesu anfonebau ac ad-daliadau. Mae’r Gwasanaethau Tai yn gyfrifol am reoli 11,500 o dai’r cyngor ac mae wedi’i staffio gan oddeutu 425 o bobl.

I I gael pecyn cais, cysylltwch â’r Ganolfan Gwasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY dros y ffôn 01978 292012 / Cyfnewid Testun ar 18001 01978 292012, neu drwy e-bost: hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gais PDF sydd ar gael ar y wefan. Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 24/05/2019
Cyflog/Graddfa: £18,426- £18,795 pro rata per annum
Cyfnod Rhan Amser Dros Dro
Adran Tai a'r Economi
Cyfeirnod 03876
Dyddiad Postio 15/01/2019

Hysbysebu