Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 25 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
Cymorthyddion Addysgu Lefel 1 - St Mary's Brymbo Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 14/10/2019 07/11/2019
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD, Ysgol Bodhyfryd Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 14/10/2019 21/10/2019
Athro Cyfnod Allweddol 2 – Dros Gyfnod Mamolaeth - Ysgol Tanyfron Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 10/10/2019 13/11/2019
Swyddog Prosiect Seilwaith Gwyrdd Amgylchedd a Thechnegol 09/10/2019 25/10/2019
GLANHAWR PARHAOL, HAFOD Y WERN Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 08/10/2019 18/10/2019
Dirprwy Reolwr (FTP-EXT) Gofal Cymdeithasol 08/10/2019 25/10/2019
Mentor Cyflogaeth Cymunedol Tai a'r Economi 07/10/2019 25/10/2019
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol Tai a'r Economi 03/10/2019 18/10/2019
Gweithredwr Glanhau Parhaol Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 30/09/2019 18/10/2019
Uwch Syrfëwr Adeiladau x 2 Tai a'r Economi 27/09/2019 18/10/2019
SWYDD CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2 Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 27/09/2019 21/10/2019
Athro/Athrawes - Cyfnod Mamolaeth, Hafod y Wern Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 26/09/2019 23/10/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2 , Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 26/09/2019 18/10/2019
Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 – cyfnod mamolaeth, Ysgol Llanarmon Dyffryn Ceiriog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 24/09/2019 18/10/2019
Gweithwyr Cefnogi x 8 Gofal Cymdeithasol 24/09/2019 25/10/2019
PENNAETH DYSGU AC ADDYSGU - Ysgol Llanarmon (FTT - EXT) Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 24/09/2019 18/10/2019
Syrfëwr Adeiladau (FTP-EXT) Tai a'r Economi 23/09/2019 18/10/2019
Cymhorthydd Addysgu Lefel 4 - Cefnogaeth a Chyflwyno Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 18/09/2019 17/10/2019
Rheolwr Rhwydwaith Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 13/09/2019 18/10/2019
SWYDDOG ARHOLIADAU (PTP-EXT) Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 09/09/2019 18/10/2019
Rheolwr Tîm Cynorthwyol, Tîm Plant sy'n Derbyn Gofal Gofal Cymdeithasol 05/09/2019 18/10/2019
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol Tai a'r Economi 28/08/2019 15/11/2019
ASIANT GORFODI Gwasanaethau Cyllid a TGCH 14/08/2019 25/10/2019
Gweithwyr Cefnogi - Gofal Cartref / Ailalluogi Gofal Cymdeithasol 20/05/2019 31/10/2019
HEBRYNGWR CROESFAN YSGOL Amgylchedd a Thechnegol 01/04/2019 18/10/2019